Koninklijk Besluit van 24 oktober 2008
gepubliceerd op 28 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Hoge Raad van Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003441
pub.
28/11/2008
prom.
24/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Hoge Raad van Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 49, § 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2006 pub. 13/04/2006 numac 2006003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad van Financiën sluiten betreffende de Hoge Raad van Financiën, inzonderheid op artikel 5, 3° en 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën sluiten houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën;

Gelet op de beslissing van 15 december 2006 van de Vlaamse Regering;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Johan HANSSENS wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van de Hoge Raad van Financiën.

Art. 2.De heer Guy CLEMER wordt tot lid van de Hoge Raad van Financiën benoemd, ter vervanging van de heer Johan HANSSENS, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^