Koninklijk Besluit van 24 september 2017
gepubliceerd op 09 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2017013498
pub.
09/10/2017
prom.
24/09/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013498

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


24 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, artikel 66;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", artikel 13;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Philippe SMETS, Adviseur-generaal Begrotingsadvies, wordt aangesteld als Regeringscommissaris van Begroting bij het Belgisch Commissariaat voor de Internationale Tentoonstellingen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang vanaf 1 september 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^