Koninklijk Besluit van 25 april 2004
gepubliceerd op 26 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot afschaffing van het Ministerie van Economische Zaken

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011206
pub.
26/05/2004
prom.
25/04/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2004. - Koninklijk besluit tot afschaffing van het Ministerie van Economische Zaken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende herstructurering van het Ministerie van Economische Zaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende oprichting van een voorlopige cel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand, en Energie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 februari 2004;

Overwegende dat, bij ministerieel besluit van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013510 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, sommige personeelsleden van het Ministerie van Economische Zaken met ingang van 1 januari 2003 overgedragen zijn naar de voorlopige cel van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Overwegende dat, bij ministerieel besluit van 5 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdien sluiten tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, de meeste personeelsleden van het Ministerie van Economische Zaken met ingang van 1 januari 2003 overgedragen zijn naar de voorlopige cel van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Overwegende dat, bij ministerieel besluit van 15 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/03/2004 numac 2004011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, derde lid van het ministerieel besluit van 5 februari 2003 tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Econo sluiten tot uitvoering van artikel 1, derde lid, van het ministerieel besluit van 5 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdien sluiten tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheids-diensten, de nog niet overgedragen personeelsleden van het Ministerie van Economische Zaken met ingang van 1 augustus 2003 overgedragen zijn naar de voorlopige cel van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Overwegende dat alle personeelsleden van het Ministerie van Economische Zaken op 1 augustus 2003 overgedragen zijn naar de voorlopige cel van een federale overheidsdienst;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Ministerie van Economische Zaken wordt afgeschaft.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende herstructurering van het Ministerie van Economische Zaken wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2003.

Art. 4.Onze Minister tot wiens bevoegdheid Economie en Energie behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie en Energie, Mevr. F. MOERMAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^