Koninklijk Besluit van 25 april 2014
gepubliceerd op 10 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de benoeming van een rechtskundige bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Namen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011364
pub.
10/06/2014
prom.
25/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van een rechtskundige bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Namen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, de artikelen 12 en 13;

Gelet op de kandidatuur van dhr. Philippe Aoust, Vrederechter van het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul;

Overwegende dat de heer Philippe Aoust voldoet aan de wettelijke voorwaarde voor de benoeming voor de functie van rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Namen;

Gelet op het akkoord van de Minister van Justitie overeenkomstig artikel 294 van het Gerechtelijk Wetboek, gegeven op 22 april 2014;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd voor een termijn van zes jaar, tot rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Namen, de heer Philippe Aoust, Vrederechter van het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^