Koninklijk Besluit van 25 januari 2011
gepubliceerd op 11 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2011-2016

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011052
pub.
11/02/2011
prom.
25/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2011-2016


Gelet op de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1987, 6 april 1995, 10 februari 1998, 27 mei 1999, 16 januari 2003 en de programmawet van 9 juli 2004, artikel 13, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, artikel 22, § 1;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen van 9 december 2010 aangaande de voorstellen van Onze Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen met betrekking tot het voorzitterschap voor de zittijd 2011-2016;

Op de voordracht van Onze Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hierna vermelde personen worden voor de zittijd 2011-2016 tot voorzitter benoemd van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en nemen er jaarlijks afwisselend in deze volgorde het voorzitterschap van waar : 1. De heer Karel Van Eetvelt, van de Nederlandse taalrol;2. De heer Christophe Wambersie, van de Franse taalrol.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^