Koninklijk Besluit van 25 januari 2011
gepubliceerd op 27 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 18 mei en 19 juni 2008 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en rechtbanken

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011203272
pub.
27/06/2011
prom.
25/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 18 mei en 19 juni 2008 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en rechtbanken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op de artikelen 198, 199, 202, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, en 216;

Gelet op de koninklijke besluiten van 18 mei en van 19 juni 2008 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken;

Overwegende dat Mevr. Françoise Malvaux, met haar brief van 25 juli 2008 en dat Mevr. Viviane Van Camp, met haar brief van 22 augustus 2008, lieten weten aan de administratie, dat zij respectievelijk hun mandaat van raadsheer en rechter in sociale zaken, als zelfstandige, niet wensen op te nemen;

Overwegende dat de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel de administratie heeft meegedeeld dat de heren Edward Pussemier en Bernard de Gerardon hun mandaat van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, niet wensen op te nemen;

Op de voordracht van de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De benoeming van de volgende persoon, bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 mei 2008 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en rechtbanken, wordt ingetrokken : Mevr. Françoise Malvaux, wonende te Malonne, in de hoedanigheid van raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Luik.

Art. 2.De benoeming van de volgende personen, bij het artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 juni 2008 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en rechtbanken, wordt ingetrokken : De heer Bernard de Gerardon, wonende te Chaumont-Gistoux, in de hoedanigheid van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Nijvel;

De heer Edward Pussemier, wonende te Braine-l'Alleud, in de hoedanigheid van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Nijvel;

Mevr. Sarah Steverlynck, wonende te Hoegaarden, in de hoedanigheid van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven;

Mevr. Viviane Van Camp, wonende te Linden, in de hoedanigheid van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven.

Art. 3.De Minister van de Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^