Koninklijk Besluit van 25 juli 2008
gepubliceerd op 13 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds worden goedgekeurd

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2008022448
pub.
13/08/2008
prom.
25/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JULI 2008. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds worden goedgekeurd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 8 juni 2008, inzonderheid op artikel 78, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juni 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 2 juli 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, bevoegd voor sociale economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Zeven krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds werden goedgekeurd in zijn vergaderingen van 15 april 2008 en 20 mei 2008, worden goedgekeurd : 1. Hypothecair krediet van 335.000 EUR aan ADMR (Aide à Domicile en Milieu rural) VZW; 2. Hypothecair krediet van 70.000 EUR aan Isocèle VZW; 3. Investeringskrediet van 12.500 EUR aan Arkhéia CVBA SO; 4. Hypothecair krediet van 875.000 EUR aan Kringwinkel Zuid-West-Vlaanderen VZW; 5. Hypothecair krediet van 1.500.000 EUR aan Village n° 1 Reine Fabiola VZW; 6. Achtergestelde lening van 500.000 EUR aan Impulse Microfinance Investment Fund NV; 7. Deelname van 90.000 EUR binnen Vill'Air's CVBA.

Art. 2.De kredietdossiers die aan het Kringloopfonds worden voorgesteld in het kader van de vóór 8 juni 2008 met de alternatieve financiële actoren gesloten Globale Contracten en die worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het KLF, worden goedgekeurd.

Deze goedkeuring heeft betrekking op alle dossiers die door de Raad van Bestuur in het kader van deze globale contracten zullen worden ingediend en goedgekeurd tijdens zijn volgende vergaderingen, en dit tot 1 januari 2009.

De lijst van de in het eerste lid bedoelde dossiers zal, vóór 1 januari 2009, door Ons worden bekendgemaakt.

Art. 3.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor Sociale Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, bevoegd voor Sociale Economie, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^