Koninklijk Besluit van 25 juni 2010
gepubliceerd op 05 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2009 tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014148
pub.
05/07/2010
prom.
25/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 30/04/2010 numac 2010014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften sluiten tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 07/09/2011 numac 2011000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 6, § 2, eerste lid, vervangen bij de wet van 26 januari 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 30/04/2010 numac 2010014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften sluiten tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 maart 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 april 2010;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies 48.222/4 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 13 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 30/04/2010 numac 2010014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften sluiten tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften wordt vervangen als volgt : « Koninklijk besluit tot vaststelling van de nationale spoorwegveiligheidsdoelstellingen en -methodes ».

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 4, dat de artikelen 6 tot 14 bevat, opgeheven.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 15/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 15/1.De bepalingen van hoofdstuk 4, opgeheven bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 30/04/2010 numac 2010014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften sluiten tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften, blijven tot 30 juni 2012 van toepassing op de wijzigingen die geen belangrijke technische wijzigingen zijn met betrekking tot voertuigen in de zin van artikel 3, 32°, van de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap, of met betrekking tot subsystemen van structurele aard in de zin van artikel 19, § 1 van die wet. »

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt bijlage 2 opgeheven.

Art. 5.De artikelen 2, 3 en 4 treden in werking op 19 juli 2010.

Art. 6.De minister bevoegd voor Spoorvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juni 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^