Koninklijk Besluit van 25 juni 2017
gepubliceerd op 04 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2017203518
pub.
04/07/2017
prom.
25/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017203518

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


25 JUNI 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202367 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg sluiten houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg, artikel 14bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 545 van 31 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202367 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg sluiten houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg;

Gelet op het bericht van vacante betrekking, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2017;

Gelet op het met redenen omklede advies van de Raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg, gegeven op 6 juni 2017;

Overwegende dat de heer Thomas Lauriot dit Prévost, financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg, beslist heeft zijn mandaat neer te leggen op 1 september 2017.

Op de voordracht van de Minister belast met de Federale Culturele Instellingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Mathieu Jouvin wordt benoemd tot financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg voor een periode van zes jaar die aanvangt op 1 september 2017.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202367 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg sluiten houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg wordt opgeheven.

Aan de heer Thomas Lauriot dit Prévost wordt eervol ontslag uit zijn functie van financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg verleend.

Art. 3.De Minister belast met de Federale Culturele Instellingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met de Federale Culturele Instellingen, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^