Koninklijk Besluit van 25 maart 2009
gepubliceerd op 15 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren van het Directoraat-generaal dat bevoegd is voor het vervoer van zaken over de weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009014112
pub.
15/05/2009
prom.
25/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren van het Directoraat-generaal dat bevoegd is voor het vervoer van zaken over de weg


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg, gewijzigd bij de wet van 24 maart 2003, artikel 25, eerste en derde lid en artikel 26, §§ 1, 4, 5 en 6;

Overwegende dat de aangestelde ambtenaren en hun oversten voor de uitvoering van hun opdracht toegang moeten hebben tot de bewoonde lokalen van de vervoerders, dat zij arresten en vonnissen moeten kunnen opvragen bij de parketten en griffies, dat zij zaken in beslag moeten kunnen nemen, dat zij het Strafregister moeten kunnen raadplegen en dat zij daartoe de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie dienen te hebben;

Overwegende dat de in artikel 1 van dit besluit genoemde ambtenaren van het directoraat-generaal dat bevoegd is voor het vervoer van zaken over de weg reeds belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en van haar uitvoeringsbesluiten;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Besluit :

Artikel 1.De hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie wordt toegekend aan : de heer Ackaert, Jan, technisch assistent; de heer Bebronne, Patrice, technisch assistent;

Mevr. Behets, Ingrid, technisch assistent;

Mevr. Belle, Nadine, technisch assistent;

Mevr. Bonheure, Francoise, attaché; de heer Carton, Rudi, technisch assistent; de heer Charlier, Baudouin, technisch assistent; de heer Coppens, Bart, technisch assistent; de heer De Becker, Steve, technisch assistent; de heer De Hertogh, Marc, technisch assistent; de heer Declercq, Patrick, technisch assistent; de heer Delcourt, Stéphane, technisch assistent;

Mevr. Fogen, Sandra, technisch assistent; de heer Hoorelbeke, René, technisch assistent; de heer Huybrechts, Daniel, technisch assistent; de heer Lacroix, Philippe, technisch assistent; de heer Lauwens, Robert, technisch assistent;

Mevr. Masy, Marie-Thérèse, technisch assistent; de heer Meyers, Guido, technisch assistent; de heer Moeyaert, Hugo, technisch assistent; de heer Ossieur, Louis, technisch assistent;

Mevr. Schoolmeester, Dina, technisch assistent;

Mevr. Van Hulst, Eliane, administratief assistent; de heer Van Kerschaever, Willy, technisch assistent; de heer Vanbrabant, Michel, technisch assistent; de heer Vandersmissen, Guido, technisch assistent; de heer Verbist, Eugene, technisch assistent;

Mevr. Verbist, Josiane, technisch assistent;

Mevr. Verleyen, Ann, technisch assistent.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Staatssecretaris voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^