Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2003 tot vaststelling en de wijze van innen, door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011640
pub.
05/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011640

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


25 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003009096 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling en de wijze van innen, door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de kansspelen sluiten tot vaststelling en de wijze van innen, door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de kansspelen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 53.6;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003009096 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling en de wijze van innen, door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de kansspelen sluiten tot vaststelling en de wijze van innen, door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de kansspelen;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 22 maart 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 mei 2017 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 8 september 2017;

Gelet op het advies 62.648/4 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2018 met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Justitie, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003009096 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling en de wijze van innen, door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de kansspelen sluiten tot vaststelling en de wijze van innen, door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de kansspelen, worden de woorden " door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken " vervangen door de woorden " door de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie " .

Art. 2.Artikel 1, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende : "automatische kansspelen bestemd voor inrichtingen klasse IV : 7.500 EUR.".

Art. 3.Artikel 3, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende : "automatische kansspelen bestemd voor inrichtingen klasse IV : 100 EUR.".

Art. 4.Artikel 4, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende : "automatische kansspelen bestemd voor inrichtingen klasse IV : 75 EUR.".

Art. 5.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden " de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken" vervangen door de woorden " de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie " .

Art. 6.In artikel 7, van hetzelfde besluit, worden de woorden " de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken ten gunste van het Fonds Kansspelen." vervangen door de woorden " de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie ten gunste van de Schatkist." .

Art. 7.De vice-eerste minister en minister bevoegd voor Economie, de vice-eerste minister en minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor de Begroting en voor de Nationale Loterij zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^