Koninklijk Besluit van 25 november 2020
gepubliceerd op 03 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van de regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR-Rail

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020016218
pub.
03/12/2020
prom.
25/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020016218

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


25 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van de regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR-Rail


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 54, § 2, ingevoegd bij koninklijk besluit van 11 december 2013;

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de artikelen 162nonies, § 1, ingevoegd bij wet van 22 maart 2002 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 december 2013, en 213, § 1, ingevoegd bij koninklijk besluit van 14 juni 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel sluiten tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij de NMBS en Infrabel, gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013014742 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail en tot bepaling van de uitoefening van zijn opdrachten sluiten tot vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail en tot bepaling van de uitoefening van zijn opdrachten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van Regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR Rail sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van Regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR Rail sluiten tot afzetting en benoeming van Regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR Rail;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040896 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van een Regeringscommissaris bij Infrabel sluiten tot afzetting en benoeming van een Regeringscommissaris bij Infrabel;

Overwegende dat een Regeringscommissaris dient te worden benoemd om, in naam van de minister die bevoegd is voor het toezicht op het overheidsbedrijf NMBS, het toezicht uit te oefenen op de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS;

Overwegende dat de heer Thierry Van Hentenryk over de nodige competenties beschikt en dat rekening moet worden gehouden met zijn kandidatuur in het kader van de benoeming als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS;

Overwegende dat de heer Van Hentenryck titularis is van een master in Europese wetenschappen en van een licentie in politieke wetenschappen gespecialiseerd in openbare zaken. Hij oefent momenteel de functie uit van adviseur in mobiliteit en vervoer bij een studiedienst. Zijn opleiding en de uitoefening van zijn functie tonen aan dat hij kennis en ervaring heeft in materies inzake openbaar bestuur alsook in materies inzake mobiliteit en overheidsbedrijven;

Overwegende dat een Regeringscommissaris dient te worden benoemd om, in naam van de minister die bevoegd is voor het toezicht op het overheidsbedrijf Infrabel, het toezicht uit te oefenen op de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;

Overwegende dat de heer Guy Hendrix over de nodige competenties beschikt en dat rekening moet worden gehouden met zijn kandidatuur in het kader van de benoeming als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;

Overwegende dat de heer Hendrix titularis is van een master in economie en de functie van vertegenwoordiger van de Strategische Directie van Infrabel heeft uitgeoefend. Zijn opleiding en de uitoefening van zijn functie tonen aan dat hij kennis en ervaring heeft in materies inzake openbaar bestuur alsook in materies inzake mobiliteit en overheidsbedrijven;

Overwegende dat een Regeringscommissaris dient te worden benoemd om, in naam van de minister die bevoegd is voor het toezicht op het overheidsbedrijf HR Rail, het toezicht uit te oefenen op de naamloze vennootschap van publiek recht HR-Rail;

Overwegende dat Mevr. France D'Hollander over de nodige competenties beschikt en dat rekening moet worden gehouden met haar kandidatuur in het kader van de benoeming als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR-Rail;

Overwegende dat Mevr. France D'Hollander titularis is van een licentie in arbeidswetenschappen, inzonderheid beheer van opleidingen en loopbaanverandering. Zij oefent momenteel de functie uit van Directrice van het Secretariaat binnen de Beleidscel van de Minister van Mobiliteit. Haar opleiding en de uitoefening van haar functie tonen aan dat zij kennis en ervaring heeft in materies inzake openbaar bestuur alsook in materies inzake organisatie en functionering van openbare besturen;

Overwegende dat de Minister van Mobiliteit bevoegd is voor de NMBS en Infrabel en, met uitzondering van de bevoegdheid inzake het toepassen van disciplinaire procedures ten aanzien van de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, voor de regulering van het spoorwegvervoer;

Op voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevr. Françoise Demeuse wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat als regeringscommissaris bij de NMBS. Aan dhr. Martin de Brabant wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat als regeringscommissaris bij Infrabel.

Aan dhr. Alain Zenner wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat als regeringscommissaris bij HR Rail.

Art. 2.Dhr. Thierry Van Hentenryk, wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de NMBS ter vervanging van Mevr. Françoise Demeuse Dhr. Guy Hendrix wordt benoemd tot regeringscommissaris bij Infrabel ter vervanging van dhr. Martin de Brabant.

Mevr France D'Hollander wordt benoemd tot regeringscommissaris bij HR Rail ter vervanging van dhr. Alain Zenner.

Art. 3.Mevr. Juliette Walckiers wordt benoemd als plaatsvervangster van de Regeringscommissaris bij de NMBS. M. Bernard Swartenbroekx wordt benoemd als plaatsvervanger van de Regeringscommissaris bij Infrabel.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 november 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^