Koninklijk Besluit van 25 oktober 2005
gepubliceerd op 21 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 2005 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000705
pub.
21/11/2005
prom.
25/10/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 2005 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juli 2005 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen, als algemene ramp wordt erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend;

Gelet op de beslissing van de ministerraad om een bijkomend onderzoek in te stellen naar de gemeenten Brunehaut en Wachtebeke;

Gelet op de laattijdige aanvragen van de gemeenten Avelgem en Lovendegem;

Gelet op de bijkomende adviezen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 5 augustus 2005 betreffende het voormelde natuurverschijnsel;

Overwegende dat uit de analyse van de meteorologische gegevens blijkt dat de overvloedige regenval van 3 en 4 juli 2005 een uitzonderlijk karakter heeft gehad op het grondgebied van de gemeenten Brunehaut, Wachtebeke, Lovendegem en Avelgem;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 augustus, 15 september en 13 october 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 oktober 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 juli 2005 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen, als algemene ramp wordt erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder de titel « Provincie Oost-Vlaanderen », wordt na het woord « Kruishoutem » het woord « Lovendegem » toegevoegd en wordt na het woord « Waarschoot » het woord « Wachtebeke » toegevoegd;2° onder de titel « Provincie Henegouwen », wordt na het woord « Antoing » het woord « Brunehaut » toegevoegd;3° onder de titel « Provincie West-Vlaanderen », wordt na het woord « Ardooie » het woord « Avelgem » toegegevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^