Koninklijk Besluit van 25 oktober 2005
gepubliceerd op 29 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003799
pub.
29/11/2005
prom.
25/10/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten, inzonderheid op artikel 7, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot benoeming van de leden van het Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, inzonderheid op artikel 2;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Eric Stevens wordt met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de voornoemde wet van 17 december 1998, benoemd tot plaatsvervanger van het Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten ter vervanging van de heer Pierre Renwart, ontslagnemend.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^