Koninklijk Besluit van 26 april 2005
gepubliceerd op 04 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011222
pub.
04/05/2005
prom.
26/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2005. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 2004 ter bepaling van het aantal, de samenstelling en de vergoedingsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Philip Verstraete wordt tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie benoemd.

Art. 2.Worden benoemd tot effectieve leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie : - als vertegenwoordigers van de federale regering : De heer Vincent Merken De heer Jean-Claude Mignolet De heer Stefaan De Vos De heer Jean-Louis Duhaut Mevr. Nicole Henry De heer Christian Deneve De heer Roland Moreau De heer Jean-Paul Gailly De heer Paul-Henri Besem - als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties : De heer Philip Verstraete De heer Roland Deridder De heer Marc de Poorter De heer Erwin Annys De heer Maximilien Le Begge De heer André Jasienski De heer Luc Van Nuffel De heer Ferdinand de Lichtervelde De heer Jos Pinte De heer Christian Vanhuffel De heer Claude Loterie De heer Robert Joos De heer Fred Foubert Mevr. Brigitte Delbrouck De heer Eric Claus - als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : De heer Bruno Melckmans De heer Dimitri De Coninck - als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele verbruikersorganisaties : De heer Marc Vandercammen

Art. 3.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie : - als vertegenwoordigers van de federale regering : De heer Hugues Dumont De heer Bernard Picron Mevr. Katrien Van Wouwe De heer Paul De Geest Mevr. Anna Calderone De heer Michel Van De Laer De heer Denis Pohl De heer Hubert Desmedt-Jans De heer Marc Flahaux - als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties : Mevr. Caroline Ven De heer Fabrice Rivet Mevr. Claire Bosch De heer Geert Scheys Mevr. Katleen Delva De heer Bernard Germaneau De heer Jan Herremans De heer René Vekeman De heer Dominique Du Tre De heer Filip Geerts De heer Luc Schatteman De heer Albert Hamaide De heer Mark Vervaeke De heer Frédéric Mignolet Mevr. Viviane Camphyn - als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Mevr. Caroline Jonckheere Mevr. Bergie Van den Bossche - als vertegenwoordiger van de verbruikersorganisaties : Mevr. Ariane Van Cutsem

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^