Koninklijk Besluit van 26 april 2009
gepubliceerd op 30 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009201878
pub.
30/04/2009
prom.
26/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2009. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, artikel 8bis, gewijzigd bij de programmawet van 9 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, artikel 10, § 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 april 2008;

Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, gegeven op 16 maart 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 maart 2009;

Gelet op het advies 46.308/1 van de Raad van State, gegeven op 7 april 2009, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 10, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 april 2008, wordt aangevuld als volgt : 6° de onroerende goederen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2009.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Personen met een Handicap is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, Mevr. J. FERNANDEZ FERNANDEZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^