Koninklijk Besluit van 26 april 2018
gepubliceerd op 08 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de onderzoeksraad voor de scheepvaart

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018040126
pub.
08/05/2018
prom.
26/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040126

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Scheepvaart


26 APRIL 2018. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de onderzoeksraad voor de scheepvaart


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart, artikel 13, gewijzigd bij de wet van 24 april 2014;

Gelet op het feit dat de kandidaat-voorzitter en kandidaat-ondervoorzitter voldoen aan de wettelijke voorwaarden en ervaring opgenomen in artikel 13 van wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad, gewijzigd bij de wet van 24 april 2014;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 april 2018;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn functie als ondervoorzitter van de onderzoeksraad voor de scheepvaart wordt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Paul De Baets.

Art. 2.De heer Paul DE BAETS wordt benoemd tot voorzitter bij de onderzoeksraad voor de scheepvaart.

Art. 3.De heer Björn BULLYNCK, raadsheer in het hof van beroep Antwerpen, wordt benoemd tot ondervoorzitter bij de onderzoeksraad voor de scheepvaart.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2018.

Art. 5.De minister bevoegd voor de maritieme mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Noordzee, Ph. DE BACKER


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^