Koninklijk Besluit van 26 december 2015
gepubliceerd op 11 januari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012234
pub.
11/01/2016
prom.
26/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015012234

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014204724 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie sluiten tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op het advies van het Vlaams Gewest gegeven op 27 november 2015;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Werk, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die de opdrachten uitoefenen bepaald bij art. 3 § 1, zijnde de opdrachten 3° behandeling van vrijstellingen in het kader van de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden, 4° activering van de werkloosheidsuitkeringen en 8° outplacement, van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014204724 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie sluiten tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en waarvan de namen in de bijlage 1 tot en met 3 van dit besluit worden vermeld, worden overgedragen aan het Vlaams Gewest.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016.

Art. 3.De Eerste Minister en de Minister van Werk zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest Personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgedragen naar het Vlaams Gewest voor artikel 3, § 1, 3° behandeling van vrijstellingen in het kader van de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden. 1. Rijksambtenaren

Nom - Naam

Niveau

LERMINIAUX Yves

A

GAUBLOMME Geert

C


2.Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Nom - Naam

Niveau

HERMANS Hannelore

C

VERMEULEN Erna

C

VANDEPLAS Anja

C

DEMEULEMEESTER Godelieve

C


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest Personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgedragen naar het Vlaams Gewest voor artikel 3, § 1, 4° activering van de werkloosheidsuitkeringen. 1. Rijksambtenaren

Nom - Naam

Niveau

RONSMANS Stefanie

C


2.Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Nom - Naam

Niveau

SMOLDERS Inke

C

LE HONG Phong

C

MEERTS Chris

C

BLOKKEN Sofie

D


3. De personeelsleden tewerkgesteld in het kader van een in artikel 32 van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid, bedoelde startbaanovereenkomst

Nom - Naam

Niveau

DUVIVIER Lynn

C


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 december 2015. FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest Personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgedragen naar het Vlaams Gewest voor artikel 3, § 1, 8° outplacement. 1. Rijksambtenaren

Nom - Naam

Niveau

MOREAU Maria

C


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 december 2015. FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^