Koninklijk Besluit van 26 december 2015
gepubliceerd op 11 januari 2016

Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012235
pub.
11/01/2016
prom.
26/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015012235

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014204724 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie sluiten tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op het advies van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, gegeven op 10 december 2015;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Werk, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die de opdrachten uitoefenen bepaald bij art. 3, § 1, zijnde de opdrachten 1° controle van de actieve en passieve beschikbaarheid, zijnde de opdracht betwiste zaken, 2° administratieve ondersteuning bij de activering van het zoekgedrag naar werk, 3° behandeling van vrijstellingen in het kader van de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden, 4° activering van de werkloosheidsuitkeringen, 5° controle van dienstencheques, 6° erkenning van ondernemingen dienstencheques, 7° coördinatie van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, 8° outplacement en 9° tewerkstellingsprogramma's : start- en stagebonus; en bij art. 3, § 2, de opdracht van loopbaanonderbreking, van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014204724 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie sluiten tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en waarvan de namen in de bijlage 1 tot en met 7 van dit besluit worden vermeld, worden overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 3.De Eerste Minister en de Minister van Werk zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor artikel 3, § 1, 1° controle van de actieve en passieve beschikbaarheid, zijnde de opdracht betwiste zaken. 1. Rijksambtenaren

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

BILLEN ARIANNE

C

N


2.Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

YASSINI NORA

C

F

CUPI SELVIE

C

F

BEAUCHAMP ELODIE

C

F

CALLUT PATRICE

D

F


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor artikel 3, § 1, 2° administratieve ondersteuning bij de activering van het zoekgedrag naar werk 1. Rijksambtenaren

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

BUSE JULIE

C

N


2.Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

EL HAFFADI FADILA

C

F


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor artikel 3, § 1, 4° activering van de werkloosheidsuitkeringen. 1. Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

DOOS GENEVIEVE

C

F


2.De personeelsleden tewerkgesteld in het kader van een in artikel 32 van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid, bedoelde startbaanovereenkomst

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

AIT LMKDEM YASSINE

C

N


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 4 bij het koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor artikel 3, § 1, 5° controle van dienstencheques. 1. Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

MANKA FABIEN

B

F

GATABAZI SHAHLA JEANNE MARIE

C

F

VAN DER CRUYSSEN HEIKE

C

N


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 december 2015. FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor artikel 3, § 1, 6° erkenning van ondernemingen dienstencheques. 1. Rijksambtenaren

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

VAN GOETHEM VANESSA

A

N

VAN OVERWAELE KATLEEN

C

N

RURITARIYE EMMY

C

F


2.Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

VERCAMMEN ELISABETH

C

F


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 6 bij het koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor artikel 3, § 1, 7° coördinatie van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. 1. Rijksambtenaren

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

BENSTITOU NAIMA

A

F


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 december 2015. FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 7 bij het koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor artikel 3, § 2, de opdracht van loopbaanonderbreking. 1. Rijksambtenaren

Nom - Naam

Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

NUYTS BJORN

C

N

BOUTAHAR MOUSTAPHA

C

F


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 december 2015. FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Werk, Kris PEETERS


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^