Koninklijk Besluit van 26 december 2015
gepubliceerd op 29 maart 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten teneinde artikel 6, &****; 10, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000193
pub.
29/03/2016
prom.
26/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** **** DE


einde


Publicatie : 2016-03-29 **** : 2016000193

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 h sluiten betreffende de identiteitskaarten teneinde artikel 6, § 10, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, uit te voeren. - **** vertaling


De hierna volgende tekst is de **** vertaling van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 h sluiten betreffende de identiteitskaarten teneinde artikel 6, § 10, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, uit te voeren (Belgisch Staatsblad van 5 januari 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling in ****.

**** **** DIENST **** 26. **** 2015 - **** **** **** **** des **** **** **** 25.**** 2003 **** die **** **** **** **** die **** **** **** 6 § 10 des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** Personen BERICHT **** DEN **** ****, **** **** ****, den **** die **** ****, **** **** **** **** ****, **** ****, die **** **** **** **** ****, **** **** **** der **** **** **** **** in **** **** **** 6 § 10 des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** ****. **** **** werden in den **** **** **** 25. **** 2003 **** die **** ****. **** **** in **** **** ****, **** **** **** der **** **** **** **** **** ****: - **** wie in Artikel 6 § 10 des **** **** **** 19. Juli 1991 **** **** das **** **** die **** **** den in **** **** **** **** **** **** **** **** **** des **** **** **** **** **** **** ****, **** **** **** es **** **** ****, die **** des **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****/**** **** **** **** ****. **** **** **** **** ****. - **** der **** **** **** **** der Minister des **** ****, **** **** die **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****/**** **** **** **** ****. - **** **** **** **** **** ****/**** **** **** **** **** **** der **** des **** **** der Minister des **** den **** der **** des **** der **** **** **** **** **** **** in ****. - **** **** **** **** der **** der **** **** die **** der **** lokalen **** ****, den **** **** des **** **** **** des **** ****. - **** **** des **** **** **** **** die **** der lokalen **** **** ****, in der der **** **** ****, **** **** den Diensten der lokalen **** seiner **** **** ****, **** seinen **** ****. **** **** **** **** **** **** in den **** der **** der lokalen **** **** **** **** **** **** ****. **** wie in der **** **** **** **** 10. **** 2015 (**** **** des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** ****) **** **** es **** - **** in **** **** - **** **** **** ****, **** **** des **** ****, **** seinen **** **** **** müssen. **** **** **** **** vermeiden, **** **** **** **** der **** ****, die bei **** des ****, des **** **** der **** **** **** **** 6 des **** **** **** 25. **** 2003 **** die **** **** **** **** ****; **** **** **** **** **** **** worden. - **** **** **** **** **** der **** **** **** **** die ****, bei der der **** ****, die **** **** **** **** ****. - **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****. **** **** **** **** **** **** die **** des **** **** **** des **** ****; **** **** **** - **** wie in Artikel 6ter des **** **** **** 19. Juli 1991 **** - die elektronische **** des ****. **** **** des **** **** **** **** das Datum des **** des **** **** 10. **** 2015 **** **** des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** ****. **** **** **** **** **** **** **** ****. **** **** **** **** **** **** **** worden. **** **** die ****, ****, der **** **** **** **** **** **** **** sein.

Der Minister der **** **** des **** ****. ****

26. **** 2015 - **** **** **** **** des **** **** **** 25.**** 2003 **** die **** **** **** **** die **** **** **** 6 § 10 des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** Personen ****, **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** des Artikels 108 der ****; **** des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** ****, des Artikels 6 § 10; **** des **** **** 10. **** 2015 **** **** des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** ****, des Artikels 4; **** des **** **** **** 25. **** 2003 **** die ****; **** der **** des **** **** 28. September 2015; **** des **** **** **** des **** **** 16.

Oktober 2015; **** des **** ****. 58.460/2 des **** **** 2. **** 2015, **** in **** **** **** 84 § 1 **** 1 ****. 2 der **** **** **** den ****;

In der ****, **** **** **** **** **** **** **** **** werden ****, **** **** **** die nationale **** **** **** **** **** **** 8 § 2 ****. 1 des **** **** 15. **** 2013 **** **** **** **** in **** **** ****; **** **** **** Ministers der **** **** des **** **** **** der **** **** ****, die **** **** **** **** ****, **** **** **** **** **** ****: Artikel 1 - Artikel 6 des **** **** **** 25. **** 2003 **** die **** **** **** **** **** 4 **** **** **** ****: " § 4 - **** **** der in § 1 **** 2 **** **** **** **** **** als **** ****." Art. 2 - **** **** **** **** ein Artikel 6/1 **** **** **** ****: "Art. 6/1 - § 1 - **** **** **** die **** **** **** **** **** **** **** die in Artikel 6 § 10 des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** **** **** **** **** ****. § 2 - **** der **** **** **** ****, **** **** **** **** ****/**** **** **** **** **** **** die **** **** **** **** **** in **** **** Artikel 6 § 10 des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** ****, **** der **** der **** des **** der ****, deren **** **** ****/**** **** **** **** worden **** **** der die **** **** **** **** ****, **** **** wie **** **** **** in **** ****. **** **** **** **** der in **** 1 **** **** die **** der **** lokalen **** ****, den **** des **** ****. **** **** des **** **** **** **** die **** der lokalen **** **** ****, in der der **** **** ****, **** **** den Diensten der lokalen **** seiner **** **** ****, **** seinen **** ****. § 3 - **** die **** des **** **** **** **** **** **** ****/**** **** **** **** in **** **** **** 6 § 10 des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** ****, **** **** **** des **** die in Artikel 6 § 4 **** **** ****. **** **** **** **** **** den Diensten der **** lokalen **** **** **** des **** **** **** des **** **** **** der Betreffende bei den Diensten der lokalen **** ****, **** seinen **** **** ****, **** **** den Diensten der ****, **** **** **** die **** **** **** **** ****, ****. § 4 - **** **** **** ****/**** **** **** des **** **** die elektronische **** des **** **** das in Artikel 6ter des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** **** **** **** **** **** **** ****." Art. 3 - **** **** **** **** **** **** ****, die **** **** als **** **** ****.

Art. 4 - **** **** **** 10. **** 2015 **** **** des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** **** **** **** **** der **** des **** **** in ****.

Art. 5 - **** **** **** **** **** seiner **** **** **** **** in ****.

Art. 6 - **** **** **** **** **** **** **** der **** des **** **** ****. **** **** ****, den 26. **** 2015 **** **** **** wegen: Der Minister der **** **** des **** ****. ****

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ****, **** **** **** **** **** 26. **** 2015 **** **** des **** **** **** 25. **** 2003 **** die **** **** **** **** die **** **** **** 6 § 10 des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** **** **** **** werden **** **** ****, den 26. **** 2015 **** **** **** wegen: Der Minister der **** **** des **** ****. ****


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^