Koninklijk Besluit van 26 februari 2014
gepubliceerd op 02 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000218
pub.
02/04/2014
prom.
26/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 14/1 en 224, tweede lid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 september 2013;

Gelet op het advies van de Raad van State 54.778/2 gegeven op 8 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder : 1° wet van 15 mei 2007 : de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;2° zone : de zone zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007.

Art. 2.De zones worden ingedeeld in vier categorieën.

Art. 3.Voor elk van de in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 vermelde parameters worden punten toegekend aan de zones volgens de tabel in bijlage 1.

Art. 4.De punten die volgens de drie parameters worden toegekend aan de zone worden opgeteld. In functie van dit puntenaantal wordt de zone ingedeeld in één van de vier categorieën volgens onderstaande tabel :

Puntenaantal

Categorie

Nombre de points

Catégorie

van 0 tot en met 9

Categorie 1

de 0 à 9

Catégorie 1

van 10 tot en met 20

Categorie 2

de 10 à 20

Catégorie 2

van 21 tot en met 35

Categorie 3

de 21 à 35

Catégorie 3

meer dan 35

Categorie 4

plus de 35

Catégorie 4


Art. 5.De cijfers geldig op 1 januari van ieder jaar zijn het referentiepunt voor het invullen van de parameters en het berekenen van het puntenaantal.

De indeling van de zones in categorieën wordt vastgesteld in bijlage 2.

Art. 6.Op hetzelfde ogenblik als het koninklijk besluit waarin wordt vastgesteld dat de voorwaarden bedoeld in artikel 220 van de wet van 15 mei 2007 zijn vervuld, treden in werking : 1° artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007;2° dit besluit. De minister bevoegd voor Binnenlandse zaken maakt, in toepassing van het eerste lid, in het Belgisch Staatsblad het bericht bekend dat de datum vermeldt waarop artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 en dit besluit in werking treden.

Art. 7.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1. Tabel voor toekenning van punten per parameter

Bevolkingscijfer

Aantal posten

Aantal operationele personeelsleden*

Punten

minder dan 100.000

1

van 100.000 tot en met 149.999

minder dan 3

minder dan 80

2

van 150.000 tot en met 199.999

van 3 tot en met 5

van 80 tot en met 100

3

van 200.000 tot en met 249.999

van 6 tot en met 9

van 101 tot en met 120

5

van 250.000 tot en met 329.999

van 10 tot en met 18

van 121 tot en met 160

7

van 330.000 tot en met 429.999

van 19 tot en met 39

van 161 tot en met 200

10

van 430.000 tot en met 529.999

meer dan 39

van 201 tot en met 250

14

van 530.000 tot en met 629.999

van 251 tot en met 300

18

van 630.000 tot en met 799.999

van 301 tot en met 400

22

van 800.000 tot en met 1.100.000

van 401 tot en met 550

26

meer dan 1.100.000

meer dan 550

30


* Bij de berekening van het aantal operationele personeelsleden wordt ieder beroepslid aangerekend als 1 voltijdse equivalent (VTE) en iedere vrijwilliger als 1/6 VTE. Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2. De indeling van de zones in categorieën

Provincie

Zone

Categorie

Waals-Brabant

Hulpverleningszone Waals-Brabant

3

Henegouwen

Hulpverleningszone Henegouwen West

3

Hulpverleningszone Henegouwen Oost

4

Hulpverleningszone Henegouwen Centrum

4

Luik

Hulpverleningszone 1

1

Hulpverleningszone 2

4

Hulpverleningszone 3

1

Hulpverleningszone 4

2

Hulpverleningszone 5

1

Hulpverleningszone 6

1

Luxemburg

Hulpverleningszone Luxemburg

3

Namen

Hulpverleningszone NAGE

2

Hulpverleningszone Zuid

2

Hulpverleningszone Noord-West

1

Antwerpen

Hulpverleningszone 1

4

Hulpverleningszone 2

3

Hulpverleningszone 3

3

Hulpverleningszone 4

2

Hulpverleningszone 5

2

Limburg

Hulpverleningszone Noord

1

Hulpverleningszone Oost

2

Hulpverleningszone Zuidwest

2

Oost-Vlaanderen

Hulpverleningszone Centrum

4

Hulpverleningszone Meetjesland

1

Hulpverleningszone Oost

2

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

2

Hulpverleningszone Waasland

2

Hulpverleningszone Zuid-Oost

2

Vlaams-Brabant

Hulpverleningszone Oost

3

Hulpverleningszone West

4

West-Vlaanderen

Hulpverleningszone 1

4

Hulpverleningszone 2

2

Hulpverleningszone 3

3

Hulpverleningszone 4

2


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^