Koninklijk Besluit van 26 februari 2014
gepubliceerd op 17 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien
numac
2014003085
pub.
17/03/2014
prom.
26/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 88, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990, 22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004, 20 mei 2009 en 10 september 2009;

Gelet op het advies van de Waalse Gewestregering, gegeven op 14 november 2013;

Gelet op het verzoek van de Waalse Gewestregering om bepaalde personeelsleden op een vroegere datum over te dragen;

Overwegende dat een akkoord kon worden gegeven inzake de vervroegde overdracht van drie personeelsleden op datum van 1 december 2013;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, waarvan de namen in bijlagen van dit besluit vermeld worden, worden overgedragen naar de Waalse Gewestregering.

Art. 2.Dit besluit zal aan alle betrokkenen worden meegedeeld.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op datum van 1 december 2013 voor wat betreft de overdrachten vermeld in bijlage 1 en op datum van 1 januari 2014 voor wat betreft de overdrachten vermeld in bijlage 2.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, K. GEENS

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering Personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën overgedragen naar de Waalse Regering Rijksambtenaren Franstalige personeelsleden Niveau B Administratie der douane en accijnzen DESNEUX Jean-Louis Fiscaal deskundige MOREAU Fabienne Fiscaal deskundige Niveau C Administratie der directe belastingen, sector taxatie GOTFROI Aurélie Administratief assistent Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering Personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën overgedragen naar de Waalse Regering 1. Rijksambtenaren Franstalige personeelsleden Niveau A Administratie der directe belastingen, sector invordering CLOVIO Laurence Adviseur SEPULCHRE Gaetan Adviseur LEGROS Frédérique Attaché Niveau B Administratie der douane en accijnzen JOTTARD Freddy Fiscaal deskundige LEZIN Marc Fiscaal deskundige HOUBAS Carine Administratief deskundige Administratie der directe belastingen, sector invordering ADAM Christine Fiscaal deskundige DEGIVE Angélique Financieel deskundige GRUSLIN Marilyn Financieel deskundige HAMBYE Elisabeth Financieel deskundige HEBETTE Michel Financieel en administratief deskundige BAJART Alain Adjunct-fiscaal deskundige BOLLINNE Muriel Adjunct-fiscaal deskundige LADRIERE Isabelle Adjunct-fiscaal deskundige PIERRARD Christian Adjunct-fiscaal deskundige TAVIER Jean-Paul Adjunct-fiscaal deskundige VANDENBOSCH Didier Adjunct-fiscaal deskundige Administratie der directe belastingen, sector taxatie JUNIUS Jean-Claude Adjunct-fiscaal deskundige NYSTEN, Christiane Adjunct-fiscaal deskundige Niveau C Administratie der douane en accijnzen VER EECKE Philippe Financieel assistent. Administratie der directe belastingen, sector invordering ARQUIN Francine Financieel assistent CORDIER Annie Financieel assistent FRANCOIS Fabienne Financieel assistent GERARD Carine Adjunct-financieel assistent LAKAYE Regine Administratief assistent NUNKOVICS Sonia Administratief assistent THYS Myriam Administratief assistent Administratie der directe belastingen, sector taxatie BOUCHAT Bernadette Financieel assistent CLAUSTRIAUX Christian Financieel assistent DUMONT Michel Financieel assistent GENOT Annick Financieel assistent GILLET Fabienne Financieel assistent HOMEL Cecile Financieel assistent LAMBERT Bernard Financieel assistent LAMBOT Martine Financieel assistent LAMOTTE Noelle Financieel assistent NOTTE Christine Financieel assistent PREDHOMME Carine Financieel assistent WILMAN Paul Financieel assistent DAVE Pierre Adjunct-financieel assistent BERTRAND Michel-Jules Administratief assistent COLIN David Administratief assistent DUSAUCOIT Jean-Christophe Administratief assistent Niveau D Administratie der douane en accijnzen AVRIL Christian Financieel medewerker DIVE Alain Financieel medewerker POCRNJA Yvette Financieel medewerker BOULANGER Sébastien Administratief medewerker STASSE Daniel Administratief medewerker VAN MEENEN Yvan Administratief medewerker Administratie der directe belastingen, sector invordering DELVEAUX Nathalie Financieel medewerker LALOUX Cécile Financieel medewerker LAURENT Françoise Financieel medewerker LEFEVRE Françoise Financieel medewerker VIGNAUX Vinciane Financieel medewerker Administratie der directe belastingen, sector taxatie BOLAND Josiane Financieel medewerker CHARDOME Fabienne Financieel medewerker DE SMEDT Jacqueline Financieel medewerker DULLIER Françoise Financieel medewerker LEBON Françoise Financieel medewerker LOMBA Myriam Financieel medewerker MOTTE Rita Financieel medewerker SALVE Sabine Financieel medewerker BASECQ Francine Administratief medewerker JAMAIGNE Rose-Marie Administratief medewerker Duitstalige personeelsleden Niveau B Administratie der directe belastingen, sector invordering MOLLERS Maria Financieel deskundige VOSSEN Daniel Financieel deskundige Niveau C Administratie der douane en accijnzen SAVELSBERG Rita Financieel assistent 2. Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel Franstalige personeelsleden Niveau B Administratie der directe belastingen, sector invordering DELFERRIERE Annick Financieel deskundige Administratie der directe belastingen, sector taxatie SIBRET Patricia Financieel deskundige Niveau C Administratie der directe belastingen, sector invordering CAPRASSE Charlotte Administratief assistent CHARLIER Nathalie Administratief assistent LAFORGE Laurence Administratief assistent MAHIEU Anne Administratief assistent MASSART Aude Administratief assistent MASSY Ingrid Administratief assistent NOEL Nathalie Administratief assistent Niveau D Administratie der douane en accijnzen FAINI Sophie Administratief medewerker VAES Sabine Administratief medewerker Administratie der directe belastingen, sector invordering BARBIER Josette Administratief medewerker VANDUYFHUIS Véronique Administratief medewerker Administratie der directe belastingen, sector taxatie AUGENBROC Thierry Administratief medewerker BINON Betty Administratief medewerker BLONDIAUX Véronique Administratief medewerker BOEUR Yannick Administratief medewerker BOGAERTS Valérie Administratief medewerker BOUCHER Annick Administratief medewerker BOUVIER Jean-Paul Administratief medewerker CAPELLEMAN Marie-Anne Administratief medewerker CHAMPAGNE Baptiste Administratief medewerker CHARLOT Sabine Administratief medewerker COIBION Audrey Administratief medewerker COIBION Françoise Administratief medewerker DUMONT Sandrine Administratief medewerker FOCANT Béatrice Administratief medewerker GODARD Samantha Administratief medewerker GUICHARD Marie-Christine Administratief medewerker GUILLAUME Bernadette Administratief medewerker HEINE Emilie Administratief medewerker JOASSIN Manuel Administratief medewerker LAMBERT Cathy Administratief medewerker MESDAGH Magali Administratief medewerker RENSON Delphine Administratief medewerker ROELEN Dominique Administratief medewerker SOMVILLE Sabine Administratief medewerker THEYS Christine Administratief medewerker TRES Muriel Administratief medewerker WIAME Patricia Administratief medewerker DIMANCHE Patrick Technisch Medewerker MINCKE Raphael Technisch Medewerker VERDA Viviane Technisch Medewerker

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^