Koninklijk Besluit van 26 februari 2015
gepubliceerd op 27 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007078
pub.
27/03/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 13650 van 14 juli 1970 houdende goedkeuring van het algemeen reglement van het Koninklijk Gesticht van Mesen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 14812 van 20 juli 1972, nr. 1632 van 12 september 1997 en nr. 2677 van 20 januari 2000, de artikelen 1 en 2;

Overwegende de voorstellen van de Commissie tot beheer van 9 december 2014;

Overwegende dat het mandaat van de Heer Frank Emiel DE CONINCK als lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen op 31 december 2014 is verstreken;

Overwegende dat het mandaat van de Heer Edmond POULLET als lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen op 31 december 2014 is verstreken;

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van de Heer Frank Emiel DE CONINCK als lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen wordt verlengd voor een termijn van zeven jaar.

Art. 2.Het mandaat van de Heer Edmond POULLET als lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen wordt verlengd voor een termijn van zeven jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Laken, 26 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^