Koninklijk Besluit van 26 mei 2005
gepubliceerd op 24 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van Belgocontrol

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014108
pub.
24/06/2005
prom.
26/05/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 MEI 2005. - Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van Belgocontrol


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 16, artikel 18, § 2, eerste lid en § 3, artikel 22, en artikel 173, § 1, gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 april 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 augustus 1998 tot indeling van de Regie der Luchtwegen als autonoom overheidsbedrijf;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2004 tot benoeming van de Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol;

Overwegende het ontslag gegeven door de heer Bernard Martens van zijn mandaat als lid van de Raad van Bestuur Belgocontrol;

Overwegende dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2004 tot benoeming van de Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol het aantal bestuurders vaststelt op tien;

Overwegende dat volgens artikel 174 van de wet van 21 maart 1991 de Raad van Bestuur ieder evenveel Nederlands- als Franstaligen moet tellen;

Overwegende de huidige functie van de heer Van Bever van Voorzitter van de « Task Force Luchthaven » geïnstalleerd door de Vlaamse regering, waardoor hij een bijzondere ervaring heeft ontwikkeld in het luchtvaartdomein;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Bernard Martens in zijn hoedanigheid van bestuurder van Belgocontrol op 1 mei 2005.

Hij wordt vervangen door de heer Hugo Van Bever die wordt benoemd tot bestuurder van Belgocontrol en die het mandaat van de heer Bernard Martens zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2005.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^