Koninklijk Besluit van 26 november 2006
gepubliceerd op 21 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011535
pub.
21/12/2006
prom.
26/11/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, inzonderheid op artikel 4, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende de wijze van voordracht en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 oktober 2006;

Gelet op het voorstel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 21 september 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend uit zijn mandaat in het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie : als effectief lid op voorstel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen voor de provincie Antwerpen, aan Leo Cannaerts.

Art. 2.§ 1. Wordt benoemd in het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie als effectief lid op voorstel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen voor de provincie Antwerpen: Peter Aerts. § 2. Dit nieuwe lid voltooit het mandaat van zijn voorganger bedoeld in artikel 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze minister bevoegd voor Economie en Onze minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Napels, 26 november 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^