Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 30 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2013

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009492
pub.
30/11/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2013


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 19, gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003, de programmawet van 23 december 2009, en de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de voormelde wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten, wat de Kansspelcommissie betreft;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 9 mei 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 17 juli 2012;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit de bijdragen van de kansspelinrichtingen voor het kalenderjaar 2013 betreft, bijdragen die het budget van de Kansspelcommissie uitmaken voor het kalenderjaar 2013;

In de mate dat de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten eveneens voorziet in de bevestiging krachtens een wet, is het van belang dat dit koninklijk besluit zo snel mogelijk kan gepubliceerd worden;

Gelet op het advies 52.117/2 van de Raad van State, gegeven op 3 oktober 2012, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Financiën en van de Nationale Loterij, van de Minister van Economie, van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Volksgezondheid, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Voor het burgerlijk jaar 2013 bedraagt de retributie voor een vergunning klasse A 19.035 euro, voor een vergunning klasse A+ 19.035 euro, voor een vergunning klasse B 9.517 euro en voor een vergunning klasse B+ 9.517 euro.

Daarenboven bedraagt de retributie voor de houders van een vergunning klasse A, die automatische toestellen exploiteren, 615 euro per toestel met een minimum van 18.523 euro. § 2. Voor de houders van een vergunning klasse C die hun vergunning ontvangen in het burgerlijk jaar 2013, bedraagt de bijdrage 645 euro.

Voor de houders die een vergunning klasse C ontvangen vóór 1 januari 2011 bedraagt de retributie 129 euro. § 3. De retributie voor een vergunning klasse E bedraagt 3.174 euro voor de houders die enkel diensten leveren inzake onderhoud, herstelling of uitrusting van kansspelen. Voor de andere houders van een vergunning klasse E bedraagt de retributie 1.587 euro per aangevatte schijf van 50 toestellen. § 4. De retributie voor een vergunning klasse F1 bedraagt 10.862 euro, voor een vergunning klasse F1+ 10.862 euro en voor een vergunning F2 voor het aannemen van weddenschappen binnen een kansspelinrichting klasse IV 3.258 euro. Voor de houders van een vergunning F2 die weddenschappen aannemen buiten een kansspelinrichting klasse IV bedraagt de retributie 1.629 euro.

De retributie voor automatische kansspelen zoals bedoeld in artikel 43/4, § 2, 3e lid, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, bedraagt 384 euro. § 5. Voor een vergunning klasse G1 bedraagt de retributie 19.035 euro en voor een vergunning klasse G2 106 euro.

Art. 2.De vergunninghouders klasse E delen het aantal toestellen dat zij verhuren, in leasing geven, leveren of ter beschikking stellen op 1 januari 2013 mee aan de Kansspelcommissie uiterlijk op 1 februari 2013.

De vergunninghouders klasse E delen het aantal kansspelen dat zij produceren, verkopen of invoeren gedurende het burgerlijk jaar 2012 mee aan de Kansspelcommissie uiterlijk op 1 februari 2013.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Financiën en voor de Nationale Loterij, de minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Financiën, S. VANACKERE De Minister voor Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^