Koninklijk Besluit van 26 november 2013
gepubliceerd op 06 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2013 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2013011620
pub.
06/12/2013
prom.
26/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2013 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet 22 mei 2003, houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 2.44.3;

Gelet op de wet van 1 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003214 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten, houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 22;

Overwegende dat het vinden van een woning een fundamenteel minimumrecht is, dat iedere persoon moet worden gewaarborgd om hem in staat te stellen een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;

Overwegende dat deze toegang van een woning een prioriteit herstel in het tweede Federaal plan Armoedebestrijding en in de nationale strategie voor de integratie van de Roma is;

Overwegende dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn tot taak hebben personen en gezinnen de meest passende maatschappelijke dienstverlening te verstrekken, bijvoorbeeld onder de vorm van een tegemoetkoming in de huurwaarborg;

Overwegende dat voormelde opdracht van maatschappelijke dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn moet worden aangemoedigd door middel van een financiële ondersteuning;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juni 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, en van Onze Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een subsidie van vijfhonderd zesenvijftig duizend achthonderd vijfentwintig euro (556.825,00 EUR) wordt toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, volgens de verdeelsleutel bepaald in artikel 5 Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van het jaar 2013, sectie 44, organisatieafdeling 55/1, basisallocatie 11.43.52.43.

Art. 2.Deze subsidie moet de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aanmoedigen om tegemoet te komen door een beslissing tot toekenning van maatschappelijke dienstverlening door het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen.

Art. 3.Deze subsidie geldt als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijke dienstverlening verstrekt hetzij onder elke wettelijke vorm van huurwaarborg door toedoen van het O.C.M.W., hetzij door het rechtstreeks voorschieten door het O.C.M.W. van het bedrag van de huurwaarborg aan de persoon.

De toekenning van de subsidie wordt afhankelijk gesteld van het feit dat het O.C.M.W., rekening houdend met de draagkracht van de geholpen persoon, de modaliteiten van een terugbetalingsplan voor het bedrag van de toegekende huurwaarborg vastlegt.

Art. 4.Onverminderd artikel 5, bedraagt de tegemoetkoming vijfentwintig euro per huurcontract waarvoor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beslist maatschappelijke dienstverlening te verstrekken door een tegemoetkoming in de huurwaarborg.

Art. 5.De subsidie wordt onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verdeeld naar rato van één huurwaarborg per schijf van 4,7 begunstigden van het recht op matschappelijke integratie, op basis van het aantal begunstigden ten laste van het O.C.M.W. op 1 januari 2012.

De verdeling per centrum is bij dit besluit gevoegd.

Art. 6.Met het oog op de betaling van de subsidie dient het centrum vóór 28 februari 2014 bij de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie een samenvattende lijst in van het aantal huurwaarborgen toegekend voor het jaar 2013.

Deze lijst dient via de webapplicatie « Uniek Jaarverslag » te worden overgemaakt.

Met het oog op de controle van het gebruik van de subsidies worden alle bewijsstukken bewaard bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Art. 7.De periode gedekt door de subsidie waarin dit besluit voorziet loopt van 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 9.De Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

INS/NIS

C.P.A.S./O.C.M.W. DIS/RMI 01/2012

CONTINGENT

MONTANT/ BEDRAG

41002

AALST

442

94

2.350,00 €

44001

AALTER

24

5

125,00 €

24001

AARSCHOT

76

16

400,00 €

11001

AARTSELAAR

39

8

200,00 €

23105

AFFLIGEM

14

3

75,00 €

52074

AISEAU-PRESLES

149

32

800,00 €

73001

ALKEN

19

4

100,00 €

38002

ALVERINGEM

10

2

50,00 €

61003

AMAY

136

29

725,00 €

63001

AMEL

11

2

50,00 €

92003

ANDENNE

280

60

1.500,00 €

21001

ANDERLECHT

3.275

697

17.425,00 €

56001

ANDERLUES

111

24

600,00 €

91005

ANHEE

66

14

350,00 €

62003

ANS

331

70

1.750,00 €

61079

ANTHISNES

14

3

75,00 €

57003

ANTOING

69

15

375,00 €

11002

ANTWERPEN

4.966

1.057

26.425,00 €

34002

ANZEGEM

12

3

75,00 €

37020

ARDOOIE

6

1

25,00 €

13001

ARENDONK

24

5

125,00 €

81001

ARLON

308

66

1.650,00 €

71002

AS

16

3

75,00 €

23002

ASSE

154

33

825,00 €

43002

ASSENEDE

22

5

125,00 €

92006

ASSESSE

15

3

75,00 €

51004

ATH

328

70

1.750,00 €

81003

ATTERT

8

2

50,00 €

81004

AUBANGE

126

27

675,00 €

63003

AUBEL

9

2

50,00 €

21002

AUDERGHEM/OUDERGHEM

353

75

1.875,00 €

34003

AVELGEM

23

5

125,00 €

62006

AWANS

38

8

200,00 €

62009

AYWAILLE

99

21

525,00 €

13002

BAARLE-HERTOG

5

1

25,00 €

63004

BAELEN

27

6

150,00 €

13003

BALEN

32

7

175,00 €

62011

BASSENGE

54

11

275,00 €

82003

BASTOGNE

122

26

650,00 €

56005

BEAUMONT

77

16

400,00 €

91013

BEAURAING

61

13

325,00 €

25005

BEAUVECHAIN

9

2

50,00 €

31003

BEERNEM

27

6

150,00 €

13004

BEERSE

27

6

150,00 €

23003

BEERSEL

74

16

400,00 €

24007

BEGIJNENDIJK

7

1

25,00 €

24008

BEKKEVOORT

6

1

25,00 €

51008

BELOEIL

115

24

600,00 €

21003

BERCHEM-SAINTE-AGATHE/SINT-AGATHA-BERCHEM

316

67

1.675,00 €

71004

BERINGEN

96

20

500,00 €

12002

BERLAAR

24

5

125,00 €

42003

BERLARE

67

14

350,00 €

64008

BERLOZ

10

2

50,00 €

51009

BERNISSART

115

24

600,00 €

24009

BERTEM

13

3

75,00 €

82005

BERTOGNE

9

2

50,00 €

84009

BERTRIX

116

25

625,00 €

23009

BEVER

1

0

0,00 €

46003

BEVEREN

203

43

1.075,00 €

62015

BEYNE-HEUSAY

126

27

675,00 €

24011

BIERBEEK

18

4

100,00 €

91015

BIEVRE

21

4

100,00 €

73006

BILZEN

126

27

675,00 €

56011

BINCHE

414

88

2.200,00 €

31004

BLANKENBERGE

160

34

850,00 €

62119

BLEGNY

56

12

300,00 €

72003

BOCHOLT

26

6

150,00 €

11004

BOECHOUT

35

7

175,00 €

12005

BONHEIDEN

23

5

125,00 €

11005

BOOM

81

17

425,00 €

24014

BOORTMEERBEEK

23

5

125,00 €

73009

BORGLOON

20

4

100,00 €

12007

BORNEM

48

10

250,00 €

11007

BORSBEEK

62

13

325,00 €

84010

BOUILLON

69

15

375,00 €

53014

BOUSSU

404

86

2.150,00 €

24016

BOUTERSEM

17

4

100,00 €

25014

BRAINE-L-ALLEUD

230

49

1.225,00 €

25015

BRAINE-LE-CHATEAU

31

7

175,00 €

55004

BRAINE-LE-COMTE

177

38

950,00 €

64015

BRAIVES

18

4

100,00 €

45059

BRAKEL

15

3

75,00 €

11008

BRASSCHAAT

95

20

500,00 €

11009

BRECHT

40

9

225,00 €

35002

BREDENE

43

9

225,00 €

72004

BREE

23

5

125,00 €

51012

BRUGELETTE

15

3

75,00 €

31005

BRUGGE

540

115

2.875,00 €

57093

BRUNEHAUT

34

7

175,00 €

21004

BRUXELLES/BRUSSEL

5.036

1.071

26.775,00 €

42004

BUGGENHOUT

31

7

175,00 €

63012

BULLANGE

20

4

100,00 €

61010

BURDINNE

9

2

50,00 €

63087

BURG-REULAND

9

2

50,00 €

63013

BUTGENBACH

13

3

75,00 €

57018

CELLES

19

4

100,00 €

93010

CERFONTAINE

18

4

100,00 €

52010

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

129

27

675,00 €

52011

CHARLEROI

5.768

1.227

30.675,00 €

25117

CHASTRE

40

9

225,00 €

52012

CHATELET

857

182

4.550,00 €

62022

CHAUDFONTAINE

190

40

1.000,00 €

25018

CHAUMONT-GISTOUX

44

9

225,00 €

51014

CHIEVRES

35

7

175,00 €

56016

CHIMAY

172

37

925,00 €

85007

CHINY

33

7

175,00 €

91030

CINEY

131

28

700,00 €

61012

CLAVIER

19

4

100,00 €

53082

COLFONTAINE

270

57

1.425,00 €

62026

COMBLAIN-AU-PONT

31

7

175,00 €

54010

COMINES-WARNETON

159

34

850,00 €

52015

COURCELLES

361

77

1.925,00 €

25023

COURT-SAINT-ETIENNE

82

17

425,00 €

93014

COUVIN

207

44

1.100,00 €

64021

CRISNEE

13

3

75,00 €

62027

DALHEM

36

8

200,00 €

31006

DAMME

3

1

25,00 €

84016

DAVERDISSE

7

1

25,00 €

35029

DE HAAN

39

8

200,00 €

38008

DE PANNE

66

14

350,00 €

44012

DE PINTE

13

3

75,00 €

34009

DEERLIJK

18

4

100,00 €

44011

DEINZE

62

13

325,00 €

41011

DENDERLEEUW

70

15

375,00 €

42006

DENDERMONDE

142

30

750,00 €

37002

DENTERGEM

7

1

25,00 €

13006

DESSEL

12

3

75,00 €

44013

DESTELBERGEN

28

6

150,00 €

71011

DIEPENBEEK

20

4

100,00 €

24020

DIEST

75

16

400,00 €

32003

DIKSMUIDE

55

12

300,00 €

23016

DILBEEK

131

28

700,00 €

72041

DILSEN-STOKKEM

42

9

225,00 €

91034

DINANT

232

49

1.225,00 €

63020

DISON

516

110

2.750,00 €

93018

DOISCHE

5

1

25,00 €

64023

DONCEEL

5

1

25,00 €

53020

DOUR

187

40

1.000,00 €

23098

DROGENBOS

26

6

150,00 €

12009

DUFFEL

38

8

200,00 €

83012

DURBUY

117

25

625,00 €

55050

ECAUSSINNES

82

17

425,00 €

11013

EDEGEM

68

14

350,00 €

43005

EEKLO

139

30

750,00 €

92035

EGHEZEE

38

8

200,00 €

51017

ELLEZELLES

40

9

225,00 €

55010

ENGHIEN

60

13

325,00 €

61080

ENGIS

64

14

350,00 €

83013

EREZEE

21

4

100,00 €

41082

ERPE-MERE

15

3

75,00 €

56022

ERQUELINNES

108

23

575,00 €

62032

ESNEUX

96

20

500,00 €

11016

ESSEN

81

17

425,00 €

57027

ESTAIMPUIS

23

5

125,00 €

56085

ESTINNES

78

17

425,00 €

85009

ETALLE

12

3

75,00 €

21005

ETTERBEEK

1.366

291

7.275,00 €

63023

EUPEN

381

81

2.025,00 €

21006

EVERE

1.030

219

5.475,00 €

44019

EVERGEM

55

12

300,00 €

64076

FAIMES

13

3

75,00 €

52018

FARCIENNES

226

48

1.200,00 €

82009

FAUVILLERS

15

3

75,00 €

92138

FERNELMONT

17

4

100,00 €

61019

FERRIERES

25

5

125,00 €

64025

FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

15

3

75,00 €

62120

FLEMALLE

329

70

1.750,00 €

62038

FLERON

193

41

1.025,00 €

52021

FLEURUS

215

46

1.150,00 €

51019

FLOBECQ

20

4

100,00 €

92045

FLOREFFE

56

12

300,00 €

93022

FLORENNES

138

29

725,00 €

85011

FLORENVILLE

55

12

300,00 €

52022

FONTAINE-L-EVEQUE

307

65

1.625,00 €

21007

FOREST/VORST

1.266

269

6.725,00 €

92048

FOSSES-LA-VILLE

101

21

525,00 €

53028

FRAMERIES

269

57

1.425,00 €

51065

FRASNES-LEZ-ANVAING

43

9

225,00 €

56029

FROIDCHAPELLE

33

7

175,00 €

23023

GALMAARDEN

13

3

75,00 €

21008

GANSHOREN

190

40

1.000,00 €

44020

GAVERE

21

4

100,00 €

91054

GEDINNE

34

7

175,00 €

13008

GEEL

214

46

1.150,00 €

64029

GEER

11

2

50,00 €

24028

GEETBETS

7

1

25,00 €

92142

GEMBLOUX

192

41

1.025,00 €

25031

GENAPPE

77

16

400,00 €

71016

GENK

239

51

1.275,00 €

44021

GENT

4.083

869

21.725,00 €

41018

GERAARDSBERGEN

212

45

1.125,00 €

52025

GERPINNES

55

12

300,00 €

92054

GESVES

28

6

150,00 €

71017

GINGELOM

21

4

100,00 €

35005

GISTEL

38

8

200,00 €

24137

GLABBEEK

6

1

25,00 €

23024

GOOIK

11

2

50,00 €

82037

GOUVY

18

4

100,00 €

62118

GRACE-HOLLOGNE

221

47

1.175,00 €

25037

GREZ-DOICEAU

24

5

125,00 €

23025

GRIMBERGEN

140

30

750,00 €

13010

GROBBENDONK

17

4

100,00 €

24033

HAACHT

17

4

100,00 €

41024

HAALTERT

30

6

150,00 €

85046

HABAY

59

13

325,00 €

71020

HALEN

10

2

50,00 €

23027

HALLE

112

24

600,00 €

71069

HAM

21

4

100,00 €

42008

HAMME

86

18

450,00 €

61024

HAMOIR

39

8

200,00 €

91059

HAMOIS

35

7

175,00 €

72037

HAMONT-ACHEL

24

5

125,00 €

56086

HAM-SUR-HEURE-NALINNES

51

11

275,00 €

64034

HANNUT

110

23

575,00 €

34013

HARELBEKE

62

13

325,00 €

71022

HASSELT

356

76

1.900,00 €

91142

HASTIERE

71

15

375,00 €

91064

HAVELANGE

25

5

125,00 €

72038

HECHTEL-EKSEL

32

7

175,00 €

73022

HEERS

10

2

50,00 €

12014

HEIST-OP-DEN-BERG

90

19

475,00 €

25118

HELECINE

18

4

100,00 €

11018

HEMIKSEM

36

8

200,00 €

53039

HENSIES

84

18

450,00 €

84029

HERBEUMONT

15

3

75,00 €

24038

HERENT

45

10

250,00 €

13011

HERENTALS

76

16

400,00 €

13012

HERENTHOUT

10

2

50,00 €

71024

HERK-DE-STAD

18

4

100,00 €

23032

HERNE

18

4

100,00 €

61028

HERON

27

6

150,00 €

13013

HERSELT

54

11

275,00 €

62051

HERSTAL

606

129

3.225,00 €

73028

HERSTAPPE

0

0

0,00 €

63035

HERVE

122

26

650,00 €

41027

HERZELE

41

9

225,00 €

71070

HEUSDEN-ZOLDER

66

14

350,00 €

33039

HEUVELLAND

9

2

50,00 €

24041

HOEGAARDEN

20

4

100,00 €

23033

HOEILAART

18

4

100,00 €

73032

HOESELT

17

4

100,00 €

24043

HOLSBEEK

7

1

25,00 €

53083

HONNELLES

39

8

200,00 €

36006

HOOGLEDE

12

3

75,00 €

13014

HOOGSTRATEN

64

14

350,00 €

45062

HOREBEKE

1

0

0,00 €

83028

HOTTON

39

8

200,00 €

82014

HOUFFALIZE

22

5

125,00 €

72039

HOUTHALEN-HELCHTEREN

86

18

450,00 €

32006

HOUTHULST

9

2

50,00 €

91072

HOUYET

55

12

300,00 €

11021

HOVE

18

4

100,00 €

24045

HULDENBERG

14

3

75,00 €

13016

HULSHOUT

12

3

75,00 €

61031

HUY

594

126

3.150,00 €

35006

ICHTEGEM

36

8

200,00 €

33011

IEPER

96

20

500,00 €

25043

INCOURT

14

3

75,00 €

36007

INGELMUNSTER

18

4

100,00 €

25044

ITTRE

20

4

100,00 €

21009

IXELLES/ELSENE

1.691

360

9.000,00 €

36008

IZEGEM

125

27

675,00 €

31012

JABBEKE

22

5

125,00 €

63038

JALHAY

32

7

175,00 €

92140

JEMEPPE-SUR-SAMBRE

146

31

775,00 €

21010

JETTE

859

183

4.575,00 €

25048

JODOIGNE

95

20

500,00 €

62060

JUPRELLE

34

7

175,00 €

53044

JURBISE

16

3

75,00 €

11022

KALMTHOUT

59

13

325,00 €

23038

KAMPENHOUT

15

3

75,00 €

11023

KAPELLEN

35

7

175,00 €

23039

KAPELLE-OP-DEN-BOS

15

3

75,00 €

43007

KAPRIJKE

10

2

50,00 €

13017

KASTERLEE

35

7

175,00 €

24048

KEERBERGEN

24

5

125,00 €

63040

KELMIS

189

40

1.000,00 €

72018

KINROOI

39

8

200,00 €

45060

KLUISBERGEN

20

4

100,00 €

44029

KNESSELARE

14

3

75,00 €

31043

KNOKKE-HEIST

77

16

400,00 €

32010

KOEKELARE

23

5

125,00 €

21011

KOEKELBERG

422

90

2.250,00 €

38014

KOKSIJDE

49

10

250,00 €

11024

KONTICH

72

15

375,00 €

32011

KORTEMARK

20

4

100,00 €

24054

KORTENAKEN

10

2

50,00 €

24055

KORTENBERG

29

6

150,00 €

73040

KORTESSEM

11

2

50,00 €

34022

KORTRIJK

605

129

3.225,00 €

23099

KRAAINEM

42

9

225,00 €

46013

KRUIBEKE

62

13

325,00 €

45017

KRUISHOUTEM

9

2

50,00 €

34023

KUURNE

13

3

75,00 €

92141

LA BRUYERE

12

3

75,00 €

25050

LA HULPE

15

3

75,00 €

55022

LA LOUVIERE

1.567

333

8.325,00 €

83031

LA ROCHE-EN-ARDENNE

59

13

325,00 €

13053

LAAKDAL

13

3

75,00 €

42010

LAARNE

18

4

100,00 €

73042

LANAKEN

74

16

400,00 €

24059

LANDEN

73

16

400,00 €

33040

LANGEMARK-POELKAPELLE

14

3

75,00 €

25119

LASNE

50

11

275,00 €

55035

LE ROEULX

57

12

300,00 €

42011

LEBBEKE

40

9

225,00 €

41034

LEDE

52

11

275,00 €

36010

LEDEGEM

19

4

100,00 €

84033

LEGLISE

16

3

75,00 €

34025

LENDELEDE

7

1

25,00 €

23104

LENNIK

27

6

150,00 €

53046

LENS

3

1

25,00 €

71034

LEOPOLDSBURG

54

11

275,00 €

52075

LES BONS VILLERS

67

14

350,00 €

55023

LESSINES

176

37

925,00 €

24062

LEUVEN

782

166

4.150,00 €

57094

LEUZE-EN-HAINAUT

122

26

650,00 €

84035

LIBIN

26

6

150,00 €

84077

LIBRAMONT-CHEVIGNY

77

16

400,00 €

36011

LICHTERVELDE

12

3

75,00 €

23044

LIEDEKERKE

40

9

225,00 €

62063

LIEGE

7.332

1.560

39.000,00 €

12021

LIER

177

38

950,00 €

45063

LIERDE

1

0

0,00 €

63045

LIERNEUX

15

3

75,00 €

13019

LILLE

43

9

225,00 €

63046

LIMBOURG

30

6

150,00 €

64047

LINCENT

11

2

50,00 €

23100

LINKEBEEK

15

3

75,00 €

11025

LINT

9

2

50,00 €

24133

LINTER

15

3

75,00 €

56044

LOBBES

30

6

150,00 €

44034

LOCHRISTI

22

5

125,00 €

46014

LOKEREN

188

40

1.000,00 €

72020

LOMMEL

68

14

350,00 €

23045

LONDERZEEL

18

4

100,00 €

63048

LONTZEN

41

9

225,00 €

32030

LO-RENINGE

3

1

25,00 €

44036

LOVENDEGEM

26

6

150,00 €

24066

LUBBEEK

30

6

150,00 €

71037

LUMMEN

25

5

125,00 €

45064

MAARKEDAL

4

1

25,00 €

72021

MAASEIK

33

7

175,00 €

73107

MAASMECHELEN

161

34

850,00 €

23047

MACHELEN

68

14

350,00 €

43010

MALDEGEM

53

11

275,00 €

11057

MALLE

35

7

175,00 €

63049

MALMEDY

142

30

750,00 €

52043

MANAGE

347

74

1.850,00 €

83055

MANHAY

13

3

75,00 €

83034

MARCHE-EN-FAMENNE

181

39

975,00 €

61039

MARCHIN

49

10

250,00 €

81013

MARTELANGE

18

4

100,00 €

12025

MECHELEN

613

130

3.250,00 €

13021

MEERHOUT

32

7

175,00 €

72040

MEEUWEN-GRUITRODE

20

4

100,00 €

23050

MEISE

30

6

150,00 €

85024

MEIX-DEVANT-VIRTON

12

3

75,00 €

44040

MELLE

35

7

175,00 €

34027

MENEN

193

41

1.025,00 €

56049

MERBES-LE-CHATEAU

32

7

175,00 €

23052

MERCHTEM

83

18

450,00 €

44043

MERELBEKE

60

13

325,00 €

13023

MERKSPLAS

10

2

50,00 €

33016

MESEN

4

1

25,00 €

81015

MESSANCY

32

7

175,00 €

92087

METTET

95

20

500,00 €

37007

MEULEBEKE

13

3

75,00 €

35011

MIDDELKERKE

134

29

725,00 €

61041

MODAVE

23

5

125,00 €

44045

MOERBEKE

9

2

50,00 €

13025

MOL

104

22

550,00 €

21012

MOLENBEEK-SAINT-JEAN/SINT-JANS-MOLENBEEK

3.965

844

21.100,00 €

56051

MOMIGNIES

35

7

175,00 €

53053

MONS

2.413

513

12.825,00 €

57095

MONT-DE-L-ENCLUS

11

2

50,00 €

52048

MONTIGNY-LE-TILLEUL

46

10

250,00 €

25068

MONT-SAINT-GUIBERT

52

11

275,00 €

36012

MOORSLEDE

31

7

175,00 €

56087

MORLANWELZ

226

48

1.200,00 €

11029

MORTSEL

158

34

850,00 €

54007

MOUSCRON

771

164

4.100,00 €

85026

MUSSON

36

8

200,00 €

92094

NAMUR

2.323

494

12.350,00 €

61043

NANDRIN

14

3

75,00 €

83040

NASSOGNE

35

7

175,00 €

44048

NAZARETH

17

4

100,00 €

72025

NEERPELT

40

9

225,00 €

84043

NEUFCHATEAU

34

7

175,00 €

62121

NEUPRE

41

9

225,00 €

44049

NEVELE

27

6

150,00 €

11030

NIEL

35

7

175,00 €

71045

NIEUWERKERKEN

11

2

50,00 €

38016

NIEUWPOORT

54

11

275,00 €

12026

NIJLEN

38

8

200,00 €

41048

NINOVE

137

29

725,00 €

25072

NIVELLES

220

47

1.175,00 €

92097

OHEY

23

5

125,00 €

13029

OLEN

37

8

200,00 €

63057

OLNE

11

2

50,00 €

91103

ONHAYE

29

6

150,00 €

35013

OOSTENDE

775

165

4.125,00 €

44052

OOSTERZELE

11

2

50,00 €

31022

OOSTKAMP

45

10

250,00 €

37010

OOSTROZEBEKE

10

2

50,00 €

71047

OPGLABBEEK

14

3

75,00 €

23060

OPWIJK

49

10

250,00 €

64056

OREYE

13

3

75,00 €

25120

ORP-JAUCHE

24

5

125,00 €

25121

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

362

77

1.925,00 €

45035

OUDENAARDE

122

26

650,00 €

35014

OUDENBURG

6

1

25,00 €

24086

OUD-HEVERLEE

20

4

100,00 €

13031

OUD-TURNHOUT

11

2

50,00 €

61048

OUFFET

24

5

125,00 €

62079

OUPEYE

141

30

750,00 €

23062

OVERIJSE

43

9

225,00 €

72029

OVERPELT

31

7

175,00 €

84050

PALISEUL

27

6

150,00 €

57062

PECQ

33

7

175,00 €

72030

PEER

39

8

200,00 €

23064

PEPINGEN

5

1

25,00 €

63058

PEPINSTER

72

15

375,00 €

57064

PERUWELZ

310

66

1.650,00 €

25084

PERWEZ

26

6

150,00 €

93056

PHILIPPEVILLE

89

19

475,00 €

37011

PITTEM

7

1

25,00 €

63088

PLOMBIERES

74

16

400,00 €

52055

PONT-A-CELLES

67

14

350,00 €

33021

POPERINGE

40

9

225,00 €

92101

PROFONDEVILLE

56

12

300,00 €

12029

PUTTE

23

5

125,00 €

12030

PUURS

36

8

200,00 €

53065

QUAREGNON

387

82

2.050,00 €

53084

QUEVY

26

6

150,00 €

53068

QUIEVRAIN

89

19

475,00 €

63061

RAEREN

94

20

500,00 €

25122

RAMILLIES

28

6

150,00 €

11035

RANST

29

6

150,00 €

13035

RAVELS

21

4

100,00 €

25123

REBECQ

66

14

350,00 €

64063

REMICOURT

20

4

100,00 €

83044

RENDEUX

19

4

100,00 €

13036

RETIE

19

4

100,00 €

73066

RIEMST

12

3

75,00 €

13037

RIJKEVORSEL

12

3

75,00 €

25091

RIXENSART

162

34

850,00 €

91114

ROCHEFORT

127

27

675,00 €

36015

ROESELARE

366

78

1.950,00 €

45041

RONSE

142

30

750,00 €

23097

ROOSDAAL

14

3

75,00 €

24094

ROTSELAAR

31

7

175,00 €

85047

ROUVROY

21

4

100,00 €

37012

RUISELEDE

2

0

0,00 €

57072

RUMES

19

4

100,00 €

11037

RUMST

12

3

75,00 €

82038

SAINTE-ODE

15

3

75,00 €

64065

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

64

14

350,00 €

53070

SAINT-GHISLAIN

386

82

2.050,00 €

21013

SAINT-GILLES/SINT-GILLIS

1.744

371

9.275,00 €

84059

SAINT-HUBERT

47

10

250,00 €

21014

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE/SINT-JOOST-TEN-NODE

1.309

279

6.975,00 €

85034

SAINT-LEGER

18

4

100,00 €

62093

SAINT-NICOLAS

334

71

1.775,00 €

63067

SAINT-VITH

44

9

225,00 €

92137

SAMBREVILLE

370

79

1.975,00 €

21015

SCHAERBEEK/SCHAARBEEK

4.141

881

22.025,00 €

11038

SCHELLE

7

1

25,00 €

24134

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

38

8

200,00 €

11039

SCHILDE

21

4

100,00 €

11040

SCHOTEN

77

16

400,00 €

52063

SENEFFE

96

20

500,00 €

62096

SERAING

1.416

301

7.525,00 €

55039

SILLY

12

3

75,00 €

12034

SINT-AMANDS

9

2

50,00 €

23101

SINT-GENESIUS-RODE

60

13

325,00 €

46020

SINT-GILLIS-WAAS

47

10

250,00 €

12035

SINT-KATELIJNE-WAVER

39

8

200,00 €

43014

SINT-LAUREINS

22

5

125,00 €

41063

SINT-LIEVENS-HOUTEM

10

2

50,00 €

44064

SINT-MARTENS-LATEM

13

3

75,00 €

46021

SINT-NIKLAAS

597

127

3.175,00 €

23077

SINT-PIETERS-LEEUW

98

21

525,00 €

71053

SINT-TRUIDEN

142

30

750,00 €

56088

SIVRY-RANCE

35

7

175,00 €

55040

SOIGNIES

235

50

1.250,00 €

92114

SOMBREFFE

42

9

225,00 €

91120

SOMME-LEUZE

22

5

125,00 €

62099

SOUMAGNE

109

23

575,00 €

63072

SPA

140

30

750,00 €

34043

SPIERE-HELKIJN

11

2

50,00 €

62100

SPRIMONT

78

17

425,00 €

11044

STABROEK

33

7

175,00 €

36019

STADEN

6

1

25,00 €

63073

STAVELOT

84

18

450,00 €

23081

STEENOKKERZEEL

15

3

75,00 €

46024

STEKENE

45

10

250,00 €

63075

STOUMONT

10

2

50,00 €

84068

TELLIN

14

3

75,00 €

46025

TEMSE

96

20

500,00 €

83049

TENNEVILLE

11

2

50,00 €

23086

TERNAT

33

7

175,00 €

24104

TERVUREN

45

10

250,00 €

71057

TESSENDERLO

46

10

250,00 €

63076

THEUX

54

11

275,00 €

63089

THIMISTER-CLERMONT

17

4

100,00 €

56078

THUIN

108

23

575,00 €

37015

TIELT

45

10

250,00 €

24135

TIELT-WINGE

21

4

100,00 €

24107

TIENEN

184

39

975,00 €

61081

TINLOT

7

1

25,00 €

85039

TINTIGNY

16

3

75,00 €

73083

TONGEREN

109

23

575,00 €

31033

TORHOUT

43

9

225,00 €

57081

TOURNAI

1.155

246

6.150,00 €

24109

TREMELO

18

4

100,00 €

63086

TROIS-PONTS

13

3

75,00 €

62122

TROOZ

81

17

425,00 €

25105

TUBIZE

185

39

975,00 €

13040

TURNHOUT

298

63

1.575,00 €

21016

UCCLE/UKKEL

900

191

4.775,00 €

82036

VAUX-SUR-SURE

19

4

100,00 €

61063

VERLAINE

16

3

75,00 €

63079

VERVIERS

1.783

379

9.475,00 €

38025

VEURNE

31

7

175,00 €

82032

VIELSALM

39

8

200,00 €

25107

VILLERS-LA-VILLE

41

9

225,00 €

61068

VILLERS-LE-BOUILLET

40

9

225,00 €

23088

VILVOORDE

182

39

975,00 €

93090

VIROINVAL

80

17

425,00 €

85045

VIRTON

153

33

825,00 €

62108

VISE

232

49

1.225,00 €

33041

VLETEREN

3

1

25,00 €

73109

VOEREN

3

1

25,00 €

13044

VORSELAAR

25

5

125,00 €

13046

VOSSELAAR

12

3

75,00 €

91143

VRESSE-SUR-SEMOIS

22

5

125,00 €

44072

WAARSCHOOT

18

4

100,00 €

42023

WAASMUNSTER

40

9

225,00 €

44073

WACHTEBEKE

18

4

100,00 €

63080

WAIMES

49

10

250,00 €

93088

WALCOURT

168

36

900,00 €

25124

WALHAIN

27

6

150,00 €

61072

WANZE

148

31

775,00 €

34040

WAREGEM

77

16

400,00 €

64074

WAREMME

63

13

325,00 €

64075

WASSEIGES

17

4

100,00 €

25110

WATERLOO

115

24

600,00 €

21017

WATERMAEL-BOISFORT/ WATERMAAL-BOSVOORDE

312

66

1.650,00 €

25112

WAVRE

140

30

750,00 €

63084

WELKENRAEDT

74

16

400,00 €

73098

WELLEN

8

2

50,00 €

84075

WELLIN

24

5

125,00 €

23102

WEMMEL

48

10

250,00 €

33029

WERVIK

56

12

300,00 €

13049

WESTERLO

50

11

275,00 €

42025

WETTEREN

110

23

575,00 €

34041

WEVELGEM

123

26

650,00 €

23103

WEZEMBEEK-OPPEM

64

14

350,00 €

42026

WICHELEN

31

7

175,00 €

37017

WIELSBEKE

11

2

50,00 €

11050

WIJNEGEM

9

2

50,00 €

12040

WILLEBROEK

164

35

875,00 €

37018

WINGENE

16

3

75,00 €

21018

WOLUWE-SAINT-LAMBERT/SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

725

154

3.850,00 €

21019

WOLUWE-SAINT-PIERRE/SINT-PIETERS-WOLUWE

225

48

1.200,00 €

11052

WOMMELGEM

20

4

100,00 €

45061

WORTEGEM-PETEGEM

6

1

25,00 €

11053

WUUSTWEZEL

74

16

400,00 €

91141

YVOIR

63

13

325,00 €

11054

ZANDHOVEN

11

2

50,00 €

23094

ZAVENTEM

106

23

575,00 €

31040

ZEDELGEM

61

13

325,00 €

42028

ZELE

60

13

325,00 €

43018

ZELZATE

72

15

375,00 €

23096

ZEMST

21

4

100,00 €

45057

ZINGEM

7

1

25,00 €

11055

ZOERSEL

29

6

150,00 €

44080

ZOMERGEM

11

2

50,00 €

71066

ZONHOVEN

27

6

150,00 €

33037

ZONNEBEKE

10

2

50,00 €

41081

ZOTTEGEM

31

7

175,00 €

24130

ZOUTLEEUW

7

1

25,00 €

31042

ZUIENKERKE

1

0

0,00 €

44081

ZULTE

11

2

50,00 €

71067

ZUTENDAAL

9

2

50,00 €

45065

ZWALM

14

3

75,00 €

34042

ZWEVEGEM

36

8

200,00 €

11056

ZWIJNDRECHT

95

20

500,00 €

TOTAL

104.739

22.273

556.825,00 €

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^