Koninklijk Besluit van 26 september 2000
gepubliceerd op 13 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitter van de Adviesraad van burgemeesters

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000814
pub.
13/10/2000
prom.
26/09/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitter van de Adviesraad van burgemeesters


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 april 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/04/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000000326 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit met betrekking tot de Adviesraad van burgemeesters sluiten betreffende de Adviesraad van burgemeesters;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 augustus 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/08/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000652 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters sluiten tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters;

Gelet op de voordracht door de Adviesraad van burgemeesters in vergadering van 31 augustus 2000 van kandidaten voor het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevr. Anny De Maght-Aelbrecht, Burgemeester van Aalst, wordt aangeduid als voorzitter van de Adviesraad van burgemeesters.

Art. 2.De heer André Grosjean, Burgemeester van Welkenraedt, wordt aangeduid als ondervoorzitter van de Adviesraad van burgemeesters.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^