Koninklijk Besluit van 26 september 2011
gepubliceerd op 06 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de zesde algemene verhoging van het kapitaal van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien
numac
2011003348
pub.
06/10/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de zesde algemene verhoging van het kapitaal van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de toetreding van België aan de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa, op 16 april 1956;

Gelet op de adviezen van de inspectie van Financiën van FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking en van FOD Financiën, gegeven op 1 september 2011;

Gelet op het akkoord van onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 13 september 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onze Minister van Buitenlandse zaken en Onze Minister van Financiën worden ertoe gemachtigd om de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa te betekenen dat België instemt met de inschrijving op de deelnamebewijzen die haar in het kader van de AKV-6 zijn toegekend, voor een bedrag van 65,687 M EUR, op basis van de Resolutie nr. 386 (2011) betreffende de zesde algemene kapitaalsverhoging van de Bank, goedgekeurd door het Directiecomité van de Bank op 4 februari 2011.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, S. VANACKERE De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^