Koninklijk Besluit van 26 september 2011
gepubliceerd op 13 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2011018369
pub.
13/10/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van sommige psychotrope stoffen sluiten houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 februari 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 3 mei 2003, 22 december 2008 en 23 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van sommige psychotrope stoffen sluiten houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 november 1999, 30 april 2002, 18 oktober 2004, 13 juni 2010 en de wet van 23 december 2009 en artikel 25, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 november 1999 en 30 april 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 13 mei 2011;

Gelet op het advies nr 50.146/1/V van de Raad van State, gegeven op 22 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van sommige psychotrope stoffen sluiten tot reglementering van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 november 1999, 30 april 2002, 18 oktober 2004, 13 juni 2010 en de wet van 23 december 2009, wordt aangevuld met de volgende woorden : « - « JWH-018 » 1-naphtalenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone - « JWH-073 » (1-butyl-1H-indol-3-yl)-1-naphtalenyl-methanone - « JWH-250 » 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-ethanone - « JWH-398 » 1-Pentyl-3-(4-chloro-1-naphtoyl)indole - « CP 47,497 » 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol - « HU-210 » 3-(1,1-dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-Dibenzo[b,d]pyran-9-methanol - « tapentadol » 3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]phenol - « â-ethyl-methcathinone » 2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone - « 1-Naphyrone » 1-naphthalen-1-yl-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one - « 4 - MBC » 4-methyl-N-benzylcathinone - « 5-MeO-DPT » 5-methoxy-N,N-dipropyltryptamine - « JWH-210 » 1-pentyl-3-(4-ethyl-1-naphthoyl)indole - « M-Alpha » 1-methylamino-1-(3,4-methylenedioxy-phenyl)propane - « Methedrone » (bk-PMMA) 4-methoxymethcathinone - « MPPP » 4'-methyl-alpha-pyrrolidinopropiophenone - « Pentylone » 2-Methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)pentan-1-one. »

Art. 2.In artikel 25 van het koninklijk besluit van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van sommige psychotrope stoffen sluiten tot reglementering van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 november 1999 en 30 april 2002 wordt het woord « Nalbuphine » ingevoegd tussen het woord « Midazolam » en het woord « Nimetazepam ».

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^