Koninklijk Besluit van 26 september 2011
gepubliceerd op 13 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2011018370
pub.
13/10/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovings middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 3 mei 2003, 22 december 2008 en 23 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, artikel 1, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 10 april 1964, 5 juli 1971, 31 juli 1974, 5 augustus 1980, 1 oktober 1981, 25 maart 1982, 18 april 1983, 24 januari 1984, 21 december 1988, 16 november 1999 en artikel 1 bis, ingevoegd bij koninklijk besluit van 8 oktober 1963 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 oktober 1981;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 13 mei 2011;

Gelet op het advies nr 50.145/1/V van de Raad van State, gegeven op 22 augustus 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies ingevoegd bij koninklijk besluit van 8 oktober 1963 en gewijzigd bij koninklijke besluiten van 10 april 1964, 5 juli 1971, 31 juli 1974, 5 augustus 1980, 1 oktober 1981, 25 maart 1982, 18 april 1983, 24 januari 1984, 21 december 1988, 16 november 1999 worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° punten 1 en 1a) worden respectievelijk punten 1a) en 1b).2° er wordt een nieuw punt 1 ingevoegd, luidend als volgt : « Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro-7 alpha -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine »;3° er wordt een punt 6b) ingevoegd, luidend als volgt : « Alpha-methylthiofentanyl N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide »;4° er wordt een punt 11a) ingevoegd, luidend als volgt : « Beta-hydroxyfentanyl N-[1-(ss-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide »;5° er wordt een punt 11b) ingevoegd, luidend als volgt : « Beta-hydroxy-3-methylfentanyl N-[1-(ss-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide »;6° er wordt een punt 19a) ingevoegd, luidend als volgt : « Codoxime dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime »;7° er wordt een punt 31a) ingevoegd, luidend als volgt : « Drotebanol 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6ss,14-diol »;8° er wordt een punt 33a) ingevoegd luidend als volgt : « Etorphine tetrahydro-7 alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine »;9° er wordt een punt 49b) ingevoegd luidend als volgt : « 3-Methylthiofentanyl N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide »;10° er wordt een punt 62a) ingevoegd luidend als volgt : « Oripavine »;11° er wordt een punt 64b) ingevoegd luidend als volgt : « Para-fluorofentanyl 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide »;12° er wordt een punt 78b) ingevoegd luidend als volgt : « Thiofentanyl N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide ».

Art. 2.In artikel 1bis van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, ingevoegd bij koninklijk besluit van 8 oktober 1963 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 oktober 1981worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 6a) ingevoegd luidend als volgt : « Nicodicodine 6-nicotinyldihydrocodeine »;2° er wordt een punt 8a) ingevoegd luidend als volgt : « Propiram N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide ».

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit;

Gegeven te Brussel, 26 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^