Koninklijk Besluit van 26 september 2011
gepubliceerd op 20 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 28, § 1, en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022342
pub.
20/10/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 28, § 1, en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 8 juli 2010 en 31 augustus 2010, Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 8 juli 2010 en 31 augustus 2010;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 22 september 2010;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 27 september 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 maart 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 10 mei 2010;

Gelet op het advies 49.696/2 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 28, § 1, opschrift « A. ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE : » van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011 worden de volgende opschriften en verstrekkingen geschrapt : « FIXATIE VAN DE DIAFYSE : Plaat met ronde gaten : 636016 636020 2 tot 5 gaten - kobalt/chroom of titaan . . . . . Y 15 636031 636042 2 tot 5 gaten - roestvrij . . . . . Y 11 636053 636064 6 tot 9 gaten - kobalt/chroom of titaan . . . . . Y 18 636075 636086 6 tot 9 gaten - roestvrij . . . . . Y 15 636090 636101 10 gaten en meer - kobalt/chroom of titaan . . . . . Y 24 636112 636123 10 gaten en meer - roestvrij . . . . . Y 20 Plaat met gaten voor compressie : 636215 636226 2 tot 4 gaten - kobalt/chroom of titaan . . . . . Y 27 636230 636241 2 tot 4 gaten - roestvrij . . . . . Y 20 636252 636263 5 tot 8 gaten - kobalt/chroom of titaan . . . . . Y 40 636274 636285 5 tot 8 gaten - roestvrij . . . . . Y 32 636296 636300 9 tot 11 gaten - kobalt/chroom of titaan . . . . . Y 54 636311 636322 9 tot 11 gaten - roestvrij . . . . . Y 40 636333 636344 12 gaten en meer - kobalt/chroom of titaan . . . . . Y 65 636355 636366 12 gaten en meer - roestvrij . . . . . Y 50 FIXATIE VAN EPIFYSE : Gewone steunplaat voor spijker of schroef (met vaste of regelbare kop) : 637011 637022 uitwendige geleding 95 mm . . . . . Y 67 637033 637044 uitwendige geleding 135 mm . . . . . Y 72 637055 637066 uitwendige geleding 200 mm . . . . . Y 87 Spijkerplaten, laminaplaten, platen met sporen (eendelig) : 637416 637420 Plaat met sporen voor osteotomie - kobalt/chroom of titaan . . . . . Y 213 637431 637442 Plaat met sporen voor osteotomie - roestvrij . . . . . Y 122 637490 637501 Platen met speciale vorm voor botuiteinde (b.v. platen met lepel-, klaver-, T- en L-vorm voor tibiale epifyse) . . . . . Y 125 637512 637523 Platen voor kleine fragmenten (b.v. kleine Y-platen) . . . . . Y 20 BEKKEN : 637814 637825 Plaat voor bekken . . . . . Y 50 ».

Art. 2.In artikel 35 van deze bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Categorie 2 »,wordt het opschrift « Traumatologie en osteosynthese » aangevuld met de volgende opschriften en verstrekkingen : « Osteosyntheseplaat : Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat : 737015-737026 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale tibia . . . . . U 400 737030-737041 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale tibia . . . . . U 400 737052-737063 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale femur . . . . . U 400 737074-737085 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale femur . . . . . U 400 737096-737100 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale humerus . . . . . U 400 737111-737122 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale humerus . . . . . U 400 737133-737144 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale radius . . . . . U 400 737155-737166 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale radius . . . . . U 400 737170-737181 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale ulna . . . . . U 400 737192-737203 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale ulna . . . . . U 400 737214-737225 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale fibula . . . . . U 400 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat : 737236-737240 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale tibia . . . . . U 445 737251-737262 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale tibia . . . . . U 445 737273-737284 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale femur . . . . . U 525 737295-737306 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale femur . . . . . U 525 737310-737321 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale humerus . . . . . U 525 737332-737343 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale humerus . . . . . U 525 737354-737365 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale radius . . . . . U 400 737376-737380 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale radius . . . . . U 400 737391-737402 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de proximale ulna . . . . . U 400 737413-737424 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale ulna . . . . . U 400 737435-737446 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat bestemd voor gebruik op het niveau van de pols . . . . . U 400 737450-737461 Voorgevormde peri-articulaire osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, bestemd voor gebruik op het niveau van de distale fibula . . . . . U 400 Osteosynthese plaat met anatomische lokalisatie : 737472-737483 Anatomische osteosyntheseplaat voor de clavicula die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat . . . . . U 160 737494-737505 Anatomische osteosyntheseplaat voor de clavicula die hoekstabiele vergrendeling toelaat . . . . . U 525 737516-737520 Osteosyntheseplaat voor reconstructie van de bekken . . . . . U 160 737531-737542 Sacrale staven, alle fixatie elementen inbegrepen . . . . . U 1000 737553-737564 Implantaat voor correctie van een trechterborst (Pectus Excavatum) . . . . . U 900 737575-737586 Anatomische osteosyntheseplaat voor de scapula . . . . .

U 525 737590-737601 Anatomische osteosyntheseplaat voor de apophyse coronoide . . . . . U 525 737612-737623 Anatomische osteosyntheseplaat voor calcaneus . . . . .

U 310 737634-737645 Trochanterplaat specifiek ontworpen voor plaatsing met cerclage-kabel(s) . . . . . U 900 »; 2° In § 1, opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE : », opschrift « Categorie 3 », wordt het opschrift « traumatologie en osteosynthese : » aangevuld met de volgende opschriften en verstrekkingen : « Osteosyntheseplaat : 737656-737660 Osteosyntheseplaat voor diafyse of rechthoekige osteosyntheseplaat die geen hoekstabiele vergrendeling toelaat . . . . . U 145 737671-737682 Osteosyntheseplaat voor diafyse of rechthoekige osteosyntheseplaat die hoekstabiele vergrendeling toelaat, inclusief alle elementen om die vergrendeling toe te laten . . . . . U 195 737693-737704 Plaat met speciale vorm voor botuiteinde, al dan niet met vergrendeling . . . . . U 80 737715-737726 Anatomische osteosyntheseplaat voor extremiteiten (hand, voet, pols, enkel), behalve voor het calcaneum . . . . . U 150 »; 3° In § 1, wordt het opschrift « G.HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGIE » aangevuld met het volgende opschrift en de volgende verstrekking : « Categorie 3 : 737730-737741 Anatomische osteosynthese plaat/platen voor sternum of rib gebruikt na cardiothoracale chirurgie . . . . . U 726 »; 4° In § 16, opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE : », opschrift « Categorie 2 », wordt het opschrift "Traumatologie en osteosynthese » aangevuld met de volgende verstrekkingen : « 737015-737026, 737030-737041, 737052-737063, 737074-737085, 737096-737100, 737111-737122, 737133-737144, 737155-737166, 737170-737181, 737192-737203, 737214-737225, 737236-737240, 737251-737262, 737273-737284, 737295-737306, 737310-737321, 737332-737343, 737354-737365, 737376-737380, 737391-737402, 737413-737424, 737435-737446, 737450-737461, 737472-737483, 737494-737505, 737516-737520, 737531-737542 737553-737564, 737575-737586, 737590-737601, 737612-737623, 737634-737645."; 5° In § 16, opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE : », opschrift « Categorie 3 », wordt het opschrift "Traumatologie en osteosynthese » aangevuld met de volgende verstrekkingen : « 737656-737660, 737671-737682, 737693-737704, 737715-737726. » ; 6° In § 16, wordt het opschrift « G.HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGIE », aangevuld met volgende opschriften en verstrekking : « Categorie 3 : Osteosyntheseplaat 737730-737741. » ; 7° In § 17, opschrift « - 20 % voor de verstrekkingen : », opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », wordt het opschrift « Traumatologie en osteosynthese : » aangevuld met de volgende verstrekkingen : « 737015-737026, 737030-737041, 737052-737063, 737074-737085, 737096-737100, 737111-737122, 737133-737144, 737155-737166, 737170-737181, 737192-737203, 737214-737225, 737236-737240, 737251-737262, 737273-737284, 737295-737306, 737310-737321, 737332-737343, 737354-737365, 737376-737380, 737391-737402, 737413-737424, 737435-737446, 737450-737461, 737472-737483, 737494-737505, 737516-737520, 737531-737542 737553-737564, 737575-737586, 737590-737601, 737612-737623, 737634-737645. »; 8° In § 18, a), opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE : », wordt het opschrift « Traumatologie en osteosynthese : » aangevuld met de volgende verstrekkingen : 737656-737660, 737671-737682, 737693-737704, 737715-737726. »; 9° In § 18, a), wordt het opschrift « G.HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGIE » aangevuld met het volgende opschrift en verstrekking : « Osteosyntheseplaat 737730-737741. » .

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^