Koninklijk Besluit van 27 april 2005
gepubliceerd op 18 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2005021069
pub.
18/05/2005
prom.
27/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten gegeven op 25 oktober 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2005;

Gelet op advies nr. 38.195/1 van de Raad van State, gegeven op 10 maart 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten wordt aangevuld als volgt : 17° een lid gezamenlijk voorgedragen door de Vereniging van de Vlaamse provincies en de « Association des provinces wallonnes ».

Art. 2.Onze Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^