Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 16 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030958
pub.
16/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030958

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.16, 5° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen sluiten betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hierna vermelde Belgische normen worden bekrachtigd : 1° NBN B 15-007:2018 Zichtbeton - Classificaties en specificaties;2° NBN B 15-215:2018 Beproeving van verhard beton - Wateropslorping door onderdompeling.

Art. 2.De in het artikel 1 vermelde normen kunnen gratis ter plaatse geraadpleegd worden bij het Bureau voor Normalisatie, Jozef II-straat 40/6, te 1000 Brussel. Ze kunnen eveneens gekocht worden bij het Bureau voor Normalisatie (shop.nbn.be; tel: +32 2 738 01 11).

Art. 3.De volgende bekrachtiging wordt opgeheven : NBN B 15-215:1989 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 19 mei 1989.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^