Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 09 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030966
pub.
09/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030966

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten sluiten betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten, de artikelen 3 en 7, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten sluiten tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters van de Nederlandstalige Tuchtcommissie en de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 tot benoeming sluiten tot benoeming van de voorzitters van de Nederlandstalige Tuchtcommissie en de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten sluiten tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten sluiten tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014011171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters in de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtcommissie en een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten sluiten tot benoeming van de voorzitters in de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtcommissie en een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Justitie en de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Op voordracht van de Minister van Justitie worden benoemd tot voorzitter van de Tuchtcommissie van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten: 1° Nederlandstalige kamer: a) tot voorzitter, dhr.André Buysse, ere-voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen; b) tot plaatsvervangend voorzitter, dhr.Tom Cole, rechter bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen; 2° Franstalige kamer: a) tot voorzitster, Mevr.Renée Rubinstein, ere-ondervoorzitster van de rechtbank van koophandel te Brussel; b) tot plaatsvervangend voorzitster, Mevr.Aurore Jansen, rechter bij de rechtbank van koophandel te Luik.

Art. 2.Op voordracht van de Minister van Justitie worden benoemd tot voorzitter of lid van de Commissie van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten: 1° Nederlandstalige kamer: a) tot voorzitter, dhr.Paul Blondeel, ere-kamervoorzitter bij het hof van beroep te Brussel; b) tot plaatsvervangend voorzitter, dhr.Dries Vandeputte, raadsheer bij het hof van beroep te Gent; c) tot effectieve leden: - Mevr.Anke Bijnens, rechter bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - Mevr. Elisabeth d'Erbée, rechter bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel; d) tot plaatsvervangende leden: - dhr.Thomas Van Houtte, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - dhr. Lionel Delporte, ere-ondervoorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent; 2° Franstalige kamer: a) tot voorzitter, Mevr.Cécile Lefebvre, emeritus eerste voorzitter van het hof van beroep te Bergen; b) tot plaatsvervangend voorzitter, Mevr.Laurence Massart, raadsheer bij het hof van beroep te Brussel; c) tot effectieve leden: - dhr.Marc-Olivier Pâris, erevoorzitter van de rechtbanken van koophandel van Dinant en van Marche-en-Famenne; - dhr. Jean Gaudy, erevoorzitter van de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau; d) tot plaatsvervangende lid, dhr.Alain Squilbeck, emeritus ondervoorzitter van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Middenstand, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^