Koninklijk Besluit van 27 december 1977
gepubliceerd op 06 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit nr. 6, met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van internationaal vervoer, zee- en binnenschepen en luchtvaartuigen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014000828
pub.
06/11/2014
prom.
27/12/1977
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


27 DECEMBER 1977. - Koninklijk besluit nr. 6, met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van internationaal vervoer, zee- en binnenschepen en luchtvaartuigen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van het koninklijk besluit nr. 6 van 27 december 1977, met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van internationaal vervoer, zee- en binnenschepen en luchtvaartuigen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 31 december 1977), zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/12/1992 pub. 16/10/2014 numac 2014000777 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 18 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 29/12/1992 pub. 12/10/2015 numac 2015000537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 13 met betrekking tot de regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 29/12/1992 pub. 04/11/2014 numac 2014000821 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 30 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 6 van 27 december 1977 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van internationaal vervoer, zee- en binnenschepen en luchtvaartuigen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 31 december 1992).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

MINISTERIUM DER FINANZEN 27. DEZEMBER 1977 - Königlicher Erlass Nr.6 über die Steuerbefreiungen in Bezug auf die grenzüberschreitende Beförderung, die Seeschiffe und Binnenschiffe und die Luftfahrzeuge im Bereich der Mehrwertsteuer Artikel 1 - Der Anspruch auf die in Artikel 41 §§ 1 und 2 des Gesetzbuches vorgesehenen Steuerbefreiungen muss durch Schriftstücke und Unterlagen nachgewiesen werden, deren Art und Form der Minister der Finanzen oder sein Beauftragter bestimmt.

Art. 2 - [Die in Artikel 42 §§ 1 und 2 des Gesetzbuches vorgesehenen Steuerbefreiungen werden in den Grenzen und unter den Bedingungen, die vom Minister der Finanzen oder von seinem Beauftragten bestimmt werden, festgelegt und durch Schriftstücke und Unterlagen, deren Art und Form von ihnen bestimmt werden, nachgewiesen.] [Art. 2 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 29. Dezember 1992 (B.S. vom 31. Dezember 1992)] Art.3 - § 1 - Für die Anwendung von Artikel 42 § 1 Nr. 2 des Gesetzbuches gelten als Betreiber von See- und Binnenschiffen Personen, die See- oder Binnenschiffe für die Beförderung von Personen oder Gütern gegen Entgelt, für die Fischerei oder allgemein für die Ausübung einer gewerblichen oder kommerziellen Tätigkeit betreiben oder verwenden. § 2 - Für die Anwendung von Artikel 42 § 2 Nr. 2 des Gesetzbuches gelten als Betreiber von Flugzeugen, Wasserflugzeugen, Hubschraubern und entsprechenden Apparaten Personen, die diese Luftfahrzeuge für die entgeltliche internationale Personen- und Güterbeförderung betreiben oder verwenden.

Art. 4 - Für die Anwendung von Artikel 42 § 1 Nr. 4 und § 2 Nr. 4 des Gesetzbuches gelten als Versorgungsgüter Bordproviant, Brenn-, Kraft- und Schmierstoffe und Bordbedarf.

Es gelten: 1. als Bordproviant Güter, die ausschließlich zum Verbrauch an Bord seitens der Besatzungsmitglieder und Passagiere bestimmt sind, 2.als Brenn-, Kraft- und Schmierstoffe Güter, die zur Versorgung der Antriebsorgane und zum Betrieb der anderen Bordmaschinen und -geräte bestimmt sind, 3. als Bordbedarf verbrauchbare Güter für den Haushaltsgebrauch an Bord und verbrauchbare Güter, die für Bewahrung, Behandlung oder Vorbereitung an Bord der beförderten Güter verwendet werden. Art. 5 - Vorliegender Erlass ersetzt den Königlichen Erlass Nr. 6 vom 6. Februar 1970 über die Steuerbefreiungen in Bezug auf die grenzüberschreitende Beförderung, die Seeschiffe und Binnenschiffe und die Luftfahrzeuge im Bereich der Mehrwertsteuer. Art. 6 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 1978 in Kraft.

Art. 7 - Unser Minister der Finanzen ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^