Koninklijk Besluit van 27 december 2000
gepubliceerd op 30 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000001134
pub.
30/12/2000
prom.
27/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 9, Gelet op het voorstel tot afbakening van de provincie Limburg in politiezones van de Minister van Binnenlandse Zaken van 15 februari 1999, Gelet op de positieve adviezen van de betrokken burgemeesters, de gouverneur van de provincie Limburg en van de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Antwerpen voor de volgende politiezones : - de gemeenten Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek; - de gemeente Lommel; - de gemeenten Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt; - de gemeenten Beringen, Ham en Tessenderlo; - de gemeenten Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden; - de gemeenten Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Peer; - de gemeente Houthalen-Helchteren; - de gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen; - de gemeenten Bilzen, Hoeselt en Riemst; - de gemeenten Dilsen-Stokkem en Maaseik; - de gemeente Lanaken; - de gemeente Maasmechelen.

Overwegende dat er geen redenen bestaan om voor deze politiezones af te wijken van de eensluidende adviezen;

Gelet, wat betreft de politiezone Tongeren/Herstappe, op de positieve adviezen van de burgemeester van Tongeren, de gouverneur van de provincie Limburg en van de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Antwerpen;

Dat de burgemeester van de gemeente Herstappe evenwel negatief adviseert, argumenterend dat er in die gemeente geen criminaliteit is en de gemeente slechts beschikt over geringe middelen;

Overwegende dat alle andere adviezen gunstig zijn en dat er geen andere oplossing voorhanden is om aan de verzuchtingen van de gemeente Herstappe tegemoet te komen; de menselijke en financiële draagkracht is te klein om een degelijke politiezone uit te bouwen die de minimale functionaliteiten kan verzekeren;

Gelet, wat betreft de politiezone Voeren, op het positief advies van de gouverneur van de provincie Limburg en van de Procureur-generaal bij het hof van Beroep te Antwerpen;

Dat de burgemeester van Voeren evenwel een negatief advies formuleert en verzoekt een politiezone te vormen met Visé;

Overwegende dat het tegenvoorstel van de gemeente Voeren indruist tegen artikel 9 van de Wet van 7 december 1998, dat stelt dat bij de indeling in politiezones, de grenzen van de gerechtelijke arrondissementen worden gerespecteerd, behoudens wat de gemeenten betreft die ressorteren onder meerdere gerechtelijke arrondissementen;

Gelet op het aanvullend voorstel tot afbakening van de provincie Limburg in politiezones van de Minister van Binnenlandse Zaken van 31 januari 2000, Gelet op de positieve adviezen van de betrokken burgemeesters, de gouverneur van de provincie Limburg en de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen voor de volgende politiezone : - de gemeenten Genk, As, Zutendaal en Opglabbeek;

Overwegende dat er geen redenen bestaan om voor deze politiezone af te wijken van de eensluidende adviezen;

Gelet op de positieve adviezen van de betrokken burgemeesters en de gouverneur van de provincie Limburg betreffende een tegenvoorstel, voor de volgende politiezone : - de gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode;

Overwegende dat er geen redenen bestaan om voor deze politiezone af te wijken van de eensluidende adviezen, en dat de indeling dus in die zin wordt aangepast;

Gelet, wat betreft de politiezone Halen, Lummen, Herk-de-Stad en Heusden-Zolder, op het positief advies van de gouverneur van de provincie Limburg en van de burgemeesters van Lummen, Halen en Heusden-Zolder, waarbij Heusden-Zolder er aanvullend op wijst dat dat ze alleen bij schaalvergroting van de thans bestaande interpolitiezone in staat is de haar opgelegde functionaliteiten uit te voeren en een kwaliteitsvolle eerstelijnspolitie te bezorgen aan haar inwoners;

Dat evenwel de burgemeester van Herk-de-Stad een negatief advies uitbrengt op basis van de socio-economische verschillen tussen de bestaande zone en de gemeente die in de voorgestelde zone wordt toegevoegd, op basis van de dalende criminaliteitscijfers, van de stijgende graad van verkeersveiligheid, van de lage aanrijtijden en van het beperkt aantal interventies van de bestaande zone;

Gelet op het negatief advies van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen op het voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken van 31 januari 2000;

Dat immers ingevolge de houding van de plaatselijke politiekorpsen er zich met betrekking tot het gerechtelijk arrondissement geen bijzondere aanpassingen opdringen;

Overwegende dat er dus geen eensgezindheid is voor de vorming van de politiezone Halen, Lummen, Herk-de-Stad en Heusden-Zolder;

Dat het bijgevolg noodzakelijk is de argumenten van de instanties die zich verzetten tegen deze politiezone te onderzoeken;

Overwegende dat in de Memorie van Toelichting bij de Wet van 7 december 1998 bij artikel 9 wordt gesteld dat de politiezones worden ingesteld op basis van de huidige interpolitiezones, aangezien breken met de huidige dynamiek om nieuwe opsplitsingen te creëren die geenszins rekening houden met de praktijk, nefaste gevolgen kan hebben voor de goede werking van het politieapparaat; dat aanpassingen nochtans zullen moeten gebeuren op grond van de ervaringen die werden opgedaan met de interpolitiezones;

Overwegende dat de gemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen sinds 30 maart 1998 op een bevredigende wijze in interpolitiezone-verband samenwerken en dat er geen bijzondere omstandigheden voorhanden zijn die een aanpassing van het territorium noodzakelijk maken;

Dat deze zienswijze door de gerechtelijke overheid, bij monde van de Procureur-generaal van Antwerpen uitdrukkelijk wordt bevestigd;

Dat de huidige interpolitiezone in staat is de basisfunctionaliteiten op een efficiënte wijze in te vullen en dat de bestaande samenwerking een gunstige invloed heeft op het veiligheidsbeleid;

Dat de herindeling weliswaar een kwantitatieve versterking inhoudt, maar anderzijds een reorganisatie van de politiedienst noodzaakt, die de kwaliteit van het politiewerk zou kunnen beïnvloeden;

Dat bovenstaande overwegingen in de geest van artikel 9 van de wet van 7 december 1998 een niet wijziging van de toestand vragen, Op de voordracht van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De gemeenten Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 2.De gemeente Lommel wordt gedefinieerd als een politiezone.

Art. 3.De gemeenten Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 4.De gemeenten Beringen, Ham en Tessenderlo worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 5.De gemeente Voeren wordt gedefinieerd als een politiezone.

Art. 6.De gemeenten Tongeren en Herstappe worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 7.De gemeenten Gingelom, Sint-Truiden en Nieuwerkerken worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 8.De gemeenten Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Peer worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 9.De gemeente Houthalen-Helchteren wordt gedefinieerd als een politiezone.

Art. 10.De gemeenten Bilzen, Hoeselt en Riemst worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 11.De gemeenten Dilsen-Stokkem en Maaseik worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 12.De gemeente Lanaken wordt gedefinieerd als een politiezone.

Art. 13.De gemeente Maasmechelen wordt gedefinieerd als een politiezone.

Art. 14.De gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 15.De gemeenten Genk, Zutendaal, As en Opglabbeek worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 16.De gemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 17.De gemeente Heusden-Zolder wordt gedefinieerd als een politiezone.

Art. 18.De gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode worden gedefinieerd als een politiezone.

Art. 19.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 20.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 27 december 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^