Koninklijk Besluit van 27 januari 1999
gepubliceerd op 05 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 1999, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons »

bron
ministerie van financien
numac
1998003709
pub.
05/02/1999
prom.
27/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 1999, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons »


Gelet op de wet van 22 december 1998, houdende de rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 1998, betreffende de lineaire obligaties;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 juni 1997, betreffende de uitgifte van Staatsbons;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd om in 1999 : 1° lineaire obligaties waarvan het algemeen uitgiftekader bepaald wordt bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1997, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 1998, betreffende de lineaire obligaties, en, 2° Staatsblons waarvan het algemeen uitgiftekader bepaald wordt bij het koninklijk besluit van 10 juni 1996, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 juni 1997, betreffende de uitgifte van Staatsbons uit te geven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^