Koninklijk Besluit van 27 juli 1998
gepubliceerd op 31 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende voordracht van leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000471
pub.
31/07/1998
prom.
27/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 1998. - Koninklijk besluit houdende voordracht van leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D., inzonderheid op artikel 10, tweede lid;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Begroting en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De volgende personen worden door Ons voorgedragen om door de algemene vergadering van A.S.T.R.I.D. te worden verkozen en benoemd tot lid van de raad van bestuur bedoeld in artikel 10 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. : - Bruyere, Pierre; - Van Gompel, Jacques; - Janssens, Charles; - Bracquene, Hans; - Verschooten, Jan; - Baret, Jozef; - Gabriels, Jef; - Duquesne, Antoine.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 31 juli 1998.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Isole Egadi, 27 juli 1998.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Binnenlandse Zaken, afwezig : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^