Koninklijk Besluit van 27 juli 2011
gepubliceerd op 26 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende magistraten in de Nationale Raad en de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde der apothekersGelet op het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers, d

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024245
pub.
26/08/2011
prom.
27/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 2011. - Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende magistraten in de Nationale Raad en de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde der apothekersGelet op het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers, de artikelen 12 en 14,


Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende magistraat-assessor bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers sluiten houdende benoeming van de plaatsvervangende magistraat-assessor bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011024026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de raden van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de plaatsvervangende magistraten-bijzitters in de provinciale raden van de Orde der apothekers sluiten houdende benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de Raad van Beroep van de Orde der apothekers;

Overwegende enerzijds dat de heer Guy Van Craen als rechter aangeduid werd in het Supreme Court of Kosovo en dat hij daarom zijn ontslag als plaatsvervangend magistraat-bijzitter bij de nationale raad van de Orde der apothekers heeft ingediend omdat hij in de onmogelijkheid was de zittingen van de nationale raad bij te wonen;

Overwegende dat de heer Henri Debucquoy, eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent en plaatsvervangende lid van de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde der apothekers, zich kandidaat heeft gesteld om het mandaat van de heer Guy Van Craen bij de Orde der apothekers over te nemen;

Overwegende anderzijds dat de heer Henri Debucquoy bij benoeming als plaatsvervangend magistraat-bijzitter bij de nationale raad van de Orde der apothekers geen lid meer kan zijn van de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde der apothekers en dat daarom in zijn vervanging dient te worden voorzien;

Overwegende dat de heer Paul Boudolf, kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, kandidaat is om het mandaat van de heer Henri Debucquoy over te nemen;

Overwegende dat de voorgestelde kandidaat in overeenstemming met artikel 295 van het Gerechtelijk Wetboek een gunstig advies heeft verkregen van zijn korpsoverste;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Debucquoy, Henri, eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, wordt benoemd tot plaatsvervangende magistraat-bijzitter in de nationale raad van de Orde der apothekers.

Art. 2.In artikel 1 van koninklijk besluit van 3 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011024026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de raden van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de plaatsvervangende magistraten-bijzitters in de provinciale raden van de Orde der apothekers sluiten houdende benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de raden van beroep van de Orde der apothekers worden de woorden « de heer Debucquoy, Henri, eerste voorzitter in het hof van beroep te Gent » vervangen door de woorden « de heer Boudolf, Paul, kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent ».

Art. 3.Het koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende magistraat-assessor bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers sluiten houdende benoeming van de plaatsvervangende magistraat-assessor bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers wordt opgeheven.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^