Koninklijk Besluit van 27 juli 2011
gepubliceerd op 23 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2011

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011204261
pub.
23/08/2011
prom.
27/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikel 66, § 1, zesde lid, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2001 en gewijzigd en aangevuld bij de wet van 27 december 2006, artikel 66, § 2, 7°, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij de wet van 9 juli 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juli 2011;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, gegeven op 13 juli 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 15 juli 2011;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag, bedoeld in artikel 66, § 1, zesde lid, van de programmawet van 2 januari 2001, van de verhoging van de alternatieve financiering met de kost van de dienstencheques, bedraagt 340.596 duizend EUR voor het jaar 2011.

Art. 2.Het bedrag wordt gestort aan de R.S.Z.-globaal beheer.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^