Koninklijk Besluit van 27 maart 2015
gepubliceerd op 14 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de regeringscommissaris bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien
numac
2015003145
pub.
14/04/2015
prom.
27/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot benoeming van de regeringscommissaris bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke Investeringsmaatschappijen, artikel 1, § 2, vervangen bij artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 20 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999015060 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999011082 bron ministerie van economische zaken ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van provinciale commissies voor de distributie sluiten tot benoeming van de regeringscommissaris bij de Federale Investeringsmaatschappij;

Op de voordracht van de Minister van Economie en van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Sven DE NEEF, hoofd van de Beleidskern Begroting en Beleid van de Beleidscel Financiën, wordt benoemd tot regerings-commissaris bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, in vervanging van de heer Bruno GUIOT, gepensioneerd.

Art. 2.De heer Bruno GUIOT wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^