Koninklijk Besluit van 27 september 2009
gepubliceerd op 08 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het initieel bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo van toepassing vanaf 1 november 2009

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009002077
pub.
08/10/2009
prom.
27/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het initieel bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo van toepassing vanaf 1 november 2009


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende dringende spoorwegbepalingen sluiten houdende dringende spoorwegbepalingen, inzonderheid op artikel 12, § 2, artikel 14, § 1 en 14, § 2;

Gelet op het voorstel van de spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel van 17 juli 2009.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 3 september 2009.

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 16 september 2009.

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag van de passagiervergoeding waarvan sprake in artikel 12, § 2, van de wet van 30 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende dringende spoorwegbepalingen sluiten houdende dringende spoorwegbepalingen, wordt vastgesteld op 4,10 EUR.

Art. 2.In toepassing van artikel 14, § 1 en § 2 van de wet van 30 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende dringende spoorwegbepalingen sluiten houdende dringende spoorwegbepalingen, zal de helft van het bedrag van de passagiersvergoeding vermeld in artikel 1 geïnd worden vanaf 1 november 2009, zijnde 2,05 EUR.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^