Koninklijk Besluit van 27 september 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003325
pub.
06/10/2015
prom.
27/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003325

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14533, ingevoegd bij de wet van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen sluiten;

Gelet op het KB/WIB 92, de artikelen 6318/1, §§ 1 tot 5 en 7, 6318/2, § 2, 6318/3, § 2 en 6318/4, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat betreft de omzetting van de aftrek van giften in een belastingvermindering en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen sluiten;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 27 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 20 augustus 2015;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van artikel 14533, § 1, eerste lid, 1°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen sluiten, worden erkend: 1° voor de kalenderjaren 2013 en 2014, de culturele instellingen vermeld in rubriek 1 van de bijlage van dit besluit;2° voor de kalenderjaren 2013, 2014, 2015 en 2016, de culturele instellingen vermeld in rubriek 2 van de bijlage van dit besluit;3° voor het kalenderjaar 2014, de culturele instelling vermeld in rubriek 3 van de bijlage van dit besluit;4° voor de kalenderjaren 2014 et 2015, de culturele instellingen vermeld in rubriek 4 van de bijlage van dit besluit;5° voor de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016, de culturele instellingen vermeld in rubriek 5 van de bijlage van dit besluit;6° voor de kalenderjaren 2014, 2015, 2016 en 2017, de culturele instellingen vermeld in rubriek 6 van de bijlage van dit besluit;7° voor de kalenderjaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018, de culturele instellingen vermeld in rubriek 7 van de bijlage van dit besluit;8° voor de kalenderjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019, de culturele instellingen vermeld in rubriek 8 van de bijlage van dit besluit.

Art. 2.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 27 september 2015 Rubriek 1 (2013-2014) Het Grote Plein, VZW, Kerkstraat 4, 1742 Ternat Le Public, VZW, Braemtstraat 66-70, 1210 Brussel Rubriek 2 (2013-2014-2015-2016) Scouts et Guides Pluralistes de Belgique, VZW, Hallepoortlaan 38-39, 1060 Brussel Service Protestant de la Jeunesse, VZW, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel Rubriek 3 (2014) Internationales Kunstzentrum Ostbelgien, Museum für zeitgenössiche Kunst Eupen, VZW, Loten 3, 4700 Eupen Rubriek 4 (2014-2015) August Vermeylenfonds, VZW, Tolhuislaan 88, 9000 Gent ConTempo Netwerk voor wie zijn partner verloor door overlijden, VZW, Potterierei 72, 8000 Brugge Culturele Vereniging Transparant, VZW, Leopoldplaats 10 bus 1, 2000 Antwerpen Ethisch Vegetarisch Alternatief, VZW, Steendam 84, 9000 Gent Fédération Info Jeunes Wallonie-Bruxelles, VZW, Rue Godefroid 20, 5000 Namur Femma, VZW, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel Les Ateliers d'Art Contemporain, VZW, Rue du Petit Chêne 95, 4000 Liège Les Nouveaux Disparus, VZW, De Liedekerkestraat 9, 1210 Brussel SOLIDARCITE, VZW, Raphaëlstraat 14, 1070 Brussel Transkript, VZW, C. Van Malderenstraat 33, 1731 Zellik VFG - Vereniging Personen met een Handicap, VZW, Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel Rubriek 5 (2014-2015-2016) Creatief Schrijven, VZW, Waalsekaai 15, 2000 Antwerpen Patrimoine du Musée International du Carnaval et du Masque de Binche, VZW, Rue du Saint-Moustier 10, 7130 Charleroi THEATER MALPERTUIS, VZW, Stationstraat 25, 8700 Tielt Rubriek 6 (2014-2015-2016-2017) Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel, VZW, Arduinkaai 28, 1000 Brussel Institut de la Mémoire audiovisuelle Juive, VZW, Ducpétiauxlaan 68, 1060 Brussel Liberaal Archief, VZW, Kramersplein 23, 9000 Gent Rubriek 7 (2014-2015-2016-2017-2018) Cercles des Naturalistes de Belgique, VZW, Rue des Ecoles 21, 5670 Vierves-sur-Viroin Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente, VZW, Rouppeplein 29, 1000 Brussel Rubriek 8 (2014-2015-2016-2017-2018-2019) AGORA, das Theater der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, VZW, Am Stellwerk 2, 4780 St. Vith Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, VZW, Augustijnenklooster, Academiestraat 1, 9000 Gent Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 27 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^