Koninklijk Besluit van 28 februari 2014
gepubliceerd op 14 maart 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de leden van het secretariaat van de kansspelcommissie in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009099
pub.
14/03/2014
prom.
28/02/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de leden van het secretariaat van de kansspelcommissie in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 15, gewijzigd bij de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de voormelde wet van 7 mei 1999, wat de Kansspelcommissie betreft;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juli 2004 betreffende de aanstelling van de leden van het secretariaat van de kansspelcommissie in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2006;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 7 november 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 februari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Financiën en van de Nationale Loterij, van de Minister van Economie, van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hierna genoemde rijksambtenaren van het secretariaat van de kansspelcommissie hebben de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings : Mevr. Dietlinde Mulier, de heer Frédéric Dulière, de heer Sven Vervloet, de heer Pascal De Coninck, de heer Luc Wilmet, Mevr. Gisèle Coenen, Mevr. Isabelle Coppe, de heer Norbert Boyen, Mevr. Katrien Van Daele, de heer Léopold Tubbax, Mevr. Barbara Masquelier, de heer Koen Beyaert, Mevr. Aleth Gros, de heer Richard France, en de heer Peter Naessens.

Art. 2.In het geval van vrijwillig of gedwongen ontslag, verliezen de leden van het secretariaat van de kansspelcommissie automatisch deze hoedanigheid.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 12 juli 2004 betreffende de aanstelling van de leden van het secretariaat van de kansspelcommissie in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 10 oktober 2006 wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Financiën en voor de Nationale Loterij, de minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Binnenlandse zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister voor Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^