Koninklijk Besluit van 28 februari 2014
gepubliceerd op 23 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2014

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2014011390
pub.
23/06/2014
prom.
28/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2014


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten, houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, op artikel 22;

Overwegende dat de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven gericht op de integratie via opleiding en tewerkstelling; dat kleine O.C.M.W.'s moeten gestimuleerd worden om samen te werken met het oog op volwaardig tewerkstellingsbeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 13 februari 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en onze Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: - een cluster: een groep van kleine O.C.M.W.'s die er zich toe verbinden samen te werken aan een gemeenschappelijk opleidings- en tewerkstellingsbeleid van leefloongerechtigden en gelijkgestelden; - een clusterpromotor: het O.C.M.W. dat de cluster vertegenwoordigt.

Dit O.C.M.W. wordt als eerste vermeld in de lijst als bijlage; - de Staatssecretaris: de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding - POD Maatschappelijke Integratie : Programmatische Federale Overheidsdienst, Maatschappelijke Integratie, Koning Albert II laan 30, 1000 Brussel

Art. 2.§ 1. Om de werking van de clusters te ondersteunen wordt aan de clusters een toelage toegekend van maximaal 250.000 EUR. Deze toelage wordt aangerekend op het programma 44.55.1 « Bestaanszekerheid », basisallocatie 43.52.43, begrotingsjaar 2014. § 2. Per cluster bedraagt de toelage maximaal 12.500 EUR. Er kunnen maximaal 20 clusters worden betoelaagd.

Art. 3.Om aanspraak te kunnen maken op een toelage sluit de clusterpromotor een overeenkomst met de Staatssecretaris. Deze overeenkomst bepaalt de modaliteiten van de samenwerking aan een gemeenschappelijk opleidings- en tewerkstellingsbeleid.

Deze overeenkomsten nemen aanvang op 1 januari 2014 en eindigen op 31 december 2014.

Art. 4.Na de ondertekening van de overeenkomst maakt de POD Maatschappelijke Integratie een voorschot van 75 % van de toelage over aan de clusterpromotor. De betaling van het voorschot gebeurt automatisch na vastlegging, een schuldvordering is niet vereist.

De overige 25 % van de toelage wordt overgemaakt na controle en slechts na goedkeuring van de ingave het inhoudelijke verslag en de financiële rapportage, met betrekking tot het gevoerde opleiding- en tewerkstellingsbeleid, binnen applicatie `uniek jaarrapport' van de POD Maatschappelijke Integratie.

Deze bewijsstukken dienen uiterlijk op 28 februari 2015 in het bezit te zijn van de administratie

Art. 5.De toelage wordt besteed aan de werking- en personeelskosten van de clusters.

Art. 6.De clusters die een toelage ontvangen worden opgesomd in de lijst die als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Wanneer het aantal van deze clusters lager is dan 20 kan de Staatssecretaris deze lijst aanvullen.

Art. 7.De POD Maatschappelijke Integratie, staat in voor de administratieve behandeling van de dossiers.

Art. 8.De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage bij het koninklijk besluit van 28 februari 2014 Lijst van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2014.

De O.C.M.W.'s waarvan de namen vetgedrukt staan, ondertekenen de overeenkomst namens de cluster.

In de provincie Antwerpen : 1. Mol - Balen - Dessel - Retie 2.Herentals - Grobbendonk - Herenthout - Kasterlee - Lille - Olen - Vorselaar In de provincie Oost-Vlaanderen : 1. Eeklo - Sint-Laureins - Kaprijke - Maldegem - Assenede 2.Wetteren - Wichelen - Laarne In de provincie West-Vlaanderen : 1. Roeselare - Moorslede - Lichtervelde - Hooglede - Pittem - Staden - Ardooie - Meulebeke - Koekelare - Oostrozebeke - Wingene 2.Diksmuide - Houthulst - Kortemark - Poperinge - Lo-Reringe - Vleteren - Alveringem - Langemarkt-Poelkapelle In de provincie Limburg : 1. Borgloon - Kortessem - Alken - Nieuwerkerken - Gingelom - Heers 2.Herk-de-Stad - Lummen - Halen In de provincie Vlaams-Brabant 1. Haacht - Keerbergen - Tremelo 2.Tielt-Winge - Bekkevoort - Kortenaken - Boutersem - Linter - Bierbeek In de provincie Henegouwen : 1. Quiévrain - Hensies - Honnelles In de provincie Waals-Brabant : 1.Grez-Doiceau - Walhain - Chastre - Incourt 2. Braine-le-Château - Ittre - Rebecq 3.Perwez - Hélecine - Villers-la-Ville - Ramilles In de provincie Luxemburg : 1. Houffalize - Bertogne - Gouvy - Vielsalm 2.Durbuy - Erezée - Hotton - La Roche-en-Ardenne - Rendeux In de provincie Luik : 1. Welkenraedt - Aubel - Thimister-Clermont - Plombières 2.Villers-Le-Bouillet - Ferrières - Tinlot 3. Remicourt - Crisnée - Fexhe-le-haut-Clocher In de duitstalige gemeenschap : 1.Lontzen Burg-Reuland - Sankt-Vith - Büllingen - Raeren - Bütgenbach - Amel Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^