Koninklijk Besluit van 28 januari 2013
gepubliceerd op 18 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011079
pub.
18/02/2013
prom.
28/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende organisatie van het bedrijfsleven, de artikelen 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 17 oktober 2012;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van de heer Robert Tollet, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de economische analyse en politiek, met optie in de econometrie, van voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 november 2012.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^