Koninklijk Besluit van 28 januari 2013
gepubliceerd op 12 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011080
pub.
12/02/2013
prom.
28/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot benoeming van de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende organisatie van het bedrijfsleven, de artikelen 4 en 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1956 tot vaststelling van het statuut van het personeel bij het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 1981;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/2001 pub. 07/11/2001 numac 2001011436 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot benoeming van de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat de betrekking van de adjunct-secretaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven te begeven is sinds 1 juli 2012;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 17 oktober 2012;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn functies van adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt verleend aan de heer Ton Harding, met pensioen sinds 1 juli 2012.

Art. 2.De heer Kris Degroote wordt met ingang van 1 juli 2012 benoemd tot adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 3.De wedde van de heer Degroote wordt vastgesteld in de weddeschaal A52.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^