Koninklijk Besluit van 28 juni 2019
gepubliceerd op 02 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit Regering. - Wijziging. - Benoeming

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2019013595
pub.
02/07/2019
prom.
28/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013595

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit Regering. - Wijziging. - Benoeming


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 96 Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De h. K. GEENS, Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, wordt bovendien benoemd tot Vice-eersteminister.

Art. 2.De h. W. BEKE, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^