Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016
gepubliceerd op 21 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009535
pub.
21/11/2016
prom.
28/10/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009535

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 63, gewijzigd bij de wetten van 25 maart 1999 en 15 juni 2001;

Gelet op het bijvoegsel van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012;

Overwegende de bevolkingscijfers gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bevolking van de gerechtelijke kantons op grond van het aantal inwoners op 31 december 2015, is vastgesteld zoals in het hierbij gevoegd overzicht.

Art. 2.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 oktober 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage bij Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 28 oktober 2016 tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^